PL | EN
Dzielnica IV Prądnik Biały
Piątek | 23-04-2021
Aktualności
2021.04.21. 21:28
XXXVII sesja Rady Dzielnicy
Informujemy, że w dniu 30.04.2021 r. o godz. 17.30 odbędzie się XXXVII sesja Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały, w CK Dworek Białoprądnicki w Krakowie, ul. Papiernicza 2. Sesja odbędzie się w trybie stacjonarno - zdalnym (na platformie cyfrowej Zoom).
______________________________
Szanowni Państwo, 
zapraszam na XXXVII sesję stacjonarno – zdalną dn. 30 kwietnia  2021 roku. Sesja rozpocznie się o godz. 17.30 w CK Dworek Białoprądnicki, ul. Papiernicza 2 (w załączeniu porządek obrad sesji).
Mając na uwadze obecną sytuację związaną z zagrożeniem epidemicznym wirusem SARS-CoV-2, obowiązującymi przepisami i zaleceniami dot. m.in. ograniczonej liczby osób w spotkaniu stacjonarnym (max 5 osób) zachęcam do udziału w formie zdalnej.
W związku z powyższym proszę o przesyłanie do Biura Rady informacji o chęci wzięcia udziału wyłącznie mailowo do 28 kwietnia br. do godz. 10:00 na adres rada@dzielnica4.krakow.pl. W mailu należy wskazać preferowaną formę udziału w sesji. Login i hasło [...]
2021.04.16. 19:05
[SPOT] Nowe przepisy to wymóg, nie wybór. Tak jak życie.
Od 1 czerwca 2021 r. wchodzi w życie nowelizacja prawa o ruchu drogowym. Nowe przepisy dają pieszym wchodzącym na przejście pierwszeństwo na przejściu przed wszystkimi pojazdami z wyjątkiem tramwajów. 
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego jako pierwszy w kraju rozpoczął kampanię informującą o zmianie od 1 czerwca br. przepisów dotyczących m.in. pierwszeństwa pieszych przy przechodzeniu przez pasy. Analogiczna informacja pojawiła się również w mediach społecznościowych: @bezpiecznykrakow oraz na kanale You Tube.

Bezpieczny Kraków [NA FACEBOOKU]
2021.04.15. 16:39
GDOŚ: "Kraków-Balice" - zakończenie postępowania odwoławczego
ZAWIADOMIENIE Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o:
- uchyleniu w całości decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa nowej drogi startowej na lotnisku Kraków-Balice" w wariancie północnym i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji [TUTAJ]; 
- umorzeniu postępowania odwoławczego w ww. sprawie w stosunku do osób pozbawionych przymiotu strony [TUTAJ]. 
2021.04.08. 13:31
Narodowy Spis Powszechny
Od 1 kwietnia 2021 r. do 30 września 2021 r. trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Zachęcamy do zapoznania się z listem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego - Generalnego Komisarza Spisowego. 
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 jest w pełni realizowany przy użyciu interaktywnego formularza spisowego. Obowiązkiem spisowym będą objęte:


osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami na terenie Polski, osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania;


mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.


Aby zapobiec sytuacji, w której zobowiązany do spisu mieszkaniec Polski nie ma możliwości dokonania samospisu (np. z powodu braku dostępu do urządzeń i Internetu), ustawa zobowiązuje następujące [...]