PL | EN
Dzielnica IV Prądnik Biały
Piątek | 05-06-2020
Aktualności
2016.04.27. 14:49
X Konkurs Fotograficzny PORTRET DZIELNICY - WIOSNA OCZAMI SENIORA

Tegoroczna edycja konkursu fotograficznego PORTRET DZIELNICY organizowanego przez Radę Dzielnicy IV Prądnik Biały jest adresowana do Seniorów - Mieszkańców dzielnicy w wieku 55+ i odbywa się pod hasłem WIOSNA OCZAMI SENIORA.

Każdy uczestnik może zgłosić do trzech prac fotograficznych, które, wraz ze skanem lub zdjęciem wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszenia należy dostarczyć do organizatora w formie elektronicznej, do 30 maja 2016 r.:

- wysyłając na adres e-mail: konkurs-foto-dz4@wp.pl
lub
- na nośniku cyfrowym np. płycie CD, do siedziby Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały. 

Podczas oceny prac jury weźmie pod uwagę: zgodność pracy z hasłem konkursu, oryginalne ujęcie tematu, walory artystyczne i poprawność techniczną. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody rzeczowe, a wyróżnione prace zostaną opublikowane w „Gazecie Lokalnej”. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 5 czerwca 2016 r.

Regulamin i formularz zgłoszenia