PL | EN
Dzielnica IV Prądnik Biały
Niedziela | 22-09-2019
Aktualności
2016.08.19. 20:45
Weź udział w projekcie

 

Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce zaprasza do udziału w projekcie  aktywizacyjnym „Tak, potrafię!”.

Jakie są założenia?

Jego celem  jest kompleksowe wsparcie grupy 160 Małopolan w zakresie aktywizacji zawodowo-edukacyjnej poprzez włączenie uczestników w ścieżkę określoną Indywidualnym Planem Działania. Oczekiwanym efektem zrealizowanych  szkoleń i staży jest podniesienie kwalifikacji oraz zdobycie doświadczenia, a tym samym zaistnienie na rynku pracy.

Kto może zostać uczestnikiem?

Osoby do 29 roku życia zamieszkałe na terenie Małopolski, które:

 • nie pracują i nie są zarejestrowane w urzędzie pracy (są bierne zawodowo)
 • nie kształcą się w trybie stacjonarnym (dziennym)
 • nie szkolą się (w okresie ostatnich 4 tygodni)
 • wsparcia w określeniu Twoich planów zawodowych poprzez tworzenie Indywidualnego Planu Działania
 • zdobycia doświadczenia zawodowego poprzez udział w 4- lub 6-miesięcznym stażu u pracodawcy
 • podniesienia kompetencji zawodowych poprzez udział w szkoleniu zakończonym uzyskaniem kwalifikacji/uprawnień
 • możliwości otrzymania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej
 • oferty pośrednictwa pracy i kompleksowej pomocy
 • zwrot kosztów dojazdu, materiały na zajęcia, poczęstunek podczas zajęć
 • stypendium stażowe
 • stypendium szkoleniowe
 
Czego może się spodziewać?

·         wsparcia w określeniu Twoich planów zawodowych poprzez tworzenie Indywidualnego Planu Działania

·         zdobycia doświadczenia zawodowego poprzez udział w 4- lub 6-miesięcznym stażu u pracodawcy

·         podniesienia kompetencji zawodowych poprzez udział w szkoleniu zakończonym uzyskaniem kwalifikacji/uprawnień

·         możliwości otrzymania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej

·         oferty pośrednictwa pracy i kompleksowej pomocy


 Dodatkowo:

  

·         zwrot kosztów dojazdu, materiały na zajęcia, poczęstunek podczas zajęć

·         stypendium stażowe

·         stypendium szkoleniowe

Rezultat:

Praca lub rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz nowe kwalifikacje i praktyczne doświadczenie zawodowe

 

Udział w projekcie „Tak, potrafię!” jest całkowicie BEZPŁATNY.

Zgłoszenia i informacje:

 

Centrum Wsparcia „Kolping”

Ul. Żułowska 51, 31-436 Kraków

centrum.krakow@kolping.pl

tel.: 12 418 77 77

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).