PL | EN
Dzielnica IV Prądnik Biały
Sobota | 30-05-2020
Aktualności
2016.09.12. 17:13
Spotkanie dla mieszkańców Toń

13 września 2016 r. o godz. 18.00 w „Dworku Białoprądnickim” przy ul. Białoprądnickiej 3  w Sali Kominkowej odbędzie się kolejne spotkanie Elżbiety Koterby  Z-cy Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rozwoju Miasta z mieszkańcami.

Na spotkaniu  omawiane będą zagadnienia związane z wydanymi oraz procedowanymi decyzjami WZ w rejonie ulic Chabrowej i Orlich Gniazd, omawiane będą ustalenia opracowywanego projektu  mpzp „Tonie-Zachód” oraz obsługa komunikacyjna rejonu.

 

Szczegółowe informacje