PL | EN
Dzielnica IV Prądnik Biały
Sobota | 30-05-2020
Aktualności
2017.03.31. 12:33
Spotkania konsultacyjne (tramwaj do Bronowic Wielkich; połączenie ul. Szafirowej z ul. Nad Strugą, Jabłonną, Legnicką; strefa ruchu na Żabińcu)

Zapraszamy mieszkańców na spotkania konsultacyjne 

 • Przebieg tramwaju do Bronowic Wielkich
  4.04.2017 r. (wtorek), o godz. 18:00, w szkole przy  ul. Stelmachów 137

  Zostanie zaprezentowany wariant wynikowy przebiegu tramwaju do Bronowic Wielkich, przygotowany po konsultacjach społecznych. Osoby zainteresowane prosimy o liczne przybycie, gdyż proponowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej rozwiązanie stoi w sprzeczności z wariantem wskazanym przez większość mieszkańców podczas konsultacji społecznych.

 

 • Połączenie ulicy Szafirowej z ulicami: Nad Strugą, Jabłonną i Legnicką
  5.04.2017 r. (środa), o godz. 18:00, w szkole przy ul. Mackiewicza 15

  Na początku obecnej kadencji Rady Miasta Krakowa, udało się wprowadzić do budżetu zadanie mające na celu utworzenie połączenia ulicy Szafirowej z ulicami: Nad Strugą, Jabłonną, Legnicką. Połączenie takie dałoby kolejny wyjazd z osiedla Prądnik Biały Wschód, a szczególnie z ulicy Bociana i Siewnej. W związku z wątpliwościami jakie powstały podczas uzyskiwania decyzji ZRiD oraz protestem części mieszkańców zamieszkujących w pobliżu inwestycji, zapraszamy na spotkanie prezentujące projekt.

 

 • Strefa ruchu na osiedlu Żabiniec
  6.04.2017 r. (czwartek), o godz. 18:00, w Szkole Podstawowej nr 107 przy ul. Zdrowej 6

  Proponowane rozwiązanie niesie ze sobą zmianę zasad parkowania (ograniczenie do miejsc jedynie wyznaczonych), jednak daje możliwość egzekwowania przepisów ruchu drogowego, co obecnie na części osiedla jest niemożliwe.