PL | EN
Dzielnica IV Prądnik Biały
Niedziela | 12-07-2020
Aktualności
2018.02.21. 21:31
Sondaż - połączenie ul. Szafirowej z ul. Nad Strugą i ul. Legnicką

Rada Dzielnicy IV Prądnik Biały zaprasza mieszkańców Prądnika Białego Wschód do udziału w sondażu na temat połączenia ul. Szafirowej z ul. Nad Strugą i ul. Legnicką.
W poprzedniej kadencji Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały, w celu utworzenia kolejnego wyjazdu z osiedla Prądnik Biały Wschód, została opracowana koncepcja połączenia ul. Szafirowej ze skrzyżowaniem ulic: Jabłonnej, Nad Strugą i Legnickiej. Następnie w bieżącej kadencji jako Radny Miasta Krakowa wprowadziłem do budżetu miasta przedmiotowe zadanie. W minionym roku został opracowany projekt dla przedmiotowego zadania oraz została uzyskana decyzja ZRiD. Następnie decyzja została zaskarżona przez część mieszkańców i uchylona przez Wojewodę Małopolskiego.
W konsekwencji wyżej opisanych działań ZIKiT zwrócił się do Rady Dzielnicy IV z zapytaniem, czy kontynuować przedmiotowe zadanie.
Dlatego zapraszam Państwa do udziału w sondażu na temat ww. kwestii. Sondaż będzie wiążący dla Zarządu Dzielnicy IV Prądnik Biały, który przedłoży Radzie Dzielnicy IV Prądnik Biały projekt uchwały wnioskującej o kontynuację zadania lub jej brak, zgodnie z wynikiem sondażu.

Sondaż odbędzie się w najbliższą niedzielę tj. 25 lutego 2018 r.
w godzinach 10:00-18:00 w Szkole Podstawowej nr 109 przy
ul. Mackiewicza 15 w Krakowie

Będziemy odpowiadać na pytanie:
Czy jesteś za połączeniem ulicy Szafirowej z ulicami: Legnicką, Nad Strugą, Jabłonną.

Jakub Kosek
Przewodniczący Rady Dzielnicy IV