PL | EN
Dzielnica IV Prądnik Biały
Sobota | 30-05-2020
Aktualności
2019.07.15. 20:21
Ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej: spotkanie konsultacyjne

Serdecznie zapraszamy w imieniu Rady i Zarządu Dzielnicy IV Prądnik Biały mieszkańców na spotkanie konsultacyjne, tematem spotkania będzie koncepcja przebudowy/rozbudowy ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej.

Spotkanie odbędzie się 16 lipca 2019 roku (wtorek)

w Zespole Szkół nr 5, przy ul. Mackiewicza 15 o godz. 18.00.

 

Dominik Franczak                                                            Jakub Kosek
Przewodniczący Rady Dzielnicy IV                                       Radny Miasta Krakowa

Dariusz Partyka                                                                    
Z-ca Przewodniczącego Rady Dzielnicy IV