PL | EN
Dzielnica IV Prądnik Biały
Niedziela | 12-07-2020
Aktualności
2019.07.15. 20:16
P jak pracuj: bezpłatne szkolenia i płatne staże!

Jeśli masz powyżej 30 rok życia, pozostajesz bez pracy, zamieszkujesz miasto Kraków oraz powiat krakowski (zg. Z KC) w szczególności  ob. rewitalizowany i chcesz się przeszkolić lub skorzystać z płatnego stażu zgłoś się do nowego projektu „P jak PRACUJ!”.

flagi

W ramach projektu oferujemy: 

 1. płatne staże dostosowywane do indywidualnych potrzeb uczestników z możliwością późniejszego zatrudnienia. 

 2. szkolenia zawodowe dopasowane do potrzeb i predyspozycji Uczestników Projektu.

 3. wsparcie wizażystki oraz udział w warsztatach Aktywnego Poszukiwania Pracy i Pozytywnego Wizerunku.

 4. opieka osobistego opiekuna oraz pośrednictwo pracy

 5. indywidualne doradztwo w tym zawodowe, psychologiczne, a także coaching oraz poradnictwo z zakresu organizacji opieki nad osobami zależnymi.


Projekt adresowany jest do niepracujących os. w wieku 30 i więcej, które spełniają jeden z poniższych warunków:

 • osoby powyżej 50. roku życia, 

 • osoby długotrwale bezrobotne (powyżej 1 roku), 

 • osoby z niepełnosprawnościami,

 • osoby o niskich kwalifikacjach,

 • kobiety,

 • bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 (nie należący do w/w grup, których sytuacja na rynku pracy jest najtrudniejsza), przy założeniu, że ta grupa docelowa nie może stanowić więcej niż 20% ogółu bezrobotnych objętych wsparciem w projekcie. 

                           Udział w projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY !!

                                 Trwa rekrutacja do projektu – liczba miejsc ograniczona

Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać: 


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020