PL | EN
Dzielnica IV Prądnik Biały
Sobota | 17-04-2021
Aktualności
2019.12.19. 23:33
Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego

Z przyjemnością informuję, iż konkurs plastyczny pt. „Prądnik Biały – historia i współczesność” został rozstrzygnięty.

Do Dzielnicy IV wpłynęło 39 ciekawych prac. Celem konkursu była analiza zjawiska tożsamości prądniczan, prezentacja wiedzy na temat różnych obszarów działań dzielnicy, przybliżenie przeszłości dzielnicy, doskonalenie umiejętności plastycznych wśród dzieci i młodzieży.

Jury w składzie którego znaleźli się radni dzielnic, tj. Barbara Polna, Dominik Franczak, Małgorzata Palimąka, Tomasz Zarudzki oraz Wacław Szczepanik – przedstawiciel Muzeum Krakowa wyłoniło zwycięzców. Otrzymają oni nagrody w postaci upominków i gadżetów, a szczególnie wyróżniające się prace będą prezentowane podczas wystawy „Zwierzyniec zaprasza: Prądnik Biały” w Domu Zwierzynieckim.

Jurorzy ocenili, że tematyka i sposób wykonania zgłoszonych prac były zgodne z zasadami określonymi w ogłoszeniu o konkursie. Podczas weryfikacji prac jury brało pod uwagę następujące kryteria: oryginalność, pomysłowość i estetykę.

Po długich obradach, w wyniku wnikliwej oceny nadesłanych prac jurorzy postanowili nagrodzić prace następujących uczestników konkursu:

  • I miejsce – Bruno Buczek, 
  • II miejsce – Alicja Śmierciak, 
  • III miejsce – Rusłan Pak, 
  • IV – Julia Nowak, 
  • V – Wiktoria Marcela. 

Ponadto wybraliśmy dodatkowych pięć prac, które uświetnią wystawę dotyczącą naszej dzielnicy, są to prace: Joanny Kapusty, Justyny Szaleniec, Hanny Dzięgielewskiej, Maksymiliana Chrustka i Doroty Czchowskiej. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie podczas obchodów tegorocznych Dni Dzielnicy, które planowane są w czerwcu. Zapraszamy zwycięzców po odbiór nagród. Zapraszamy także pozostałych uczestników, gdyż symboliczne gadżety w podziękowaniu za nadesłane prace przewidzieliśmy dla wszystkich autorów. 

Dziękujemy wszystkim, którzy podjęli wyzwanie i  wzięli udział w  konkursie. Zwycięzcom gratulujemy i zachęcamy do udziału w kolejnych konkursach. Nagrodzone osoby prosimy o  kontakt mailowy z sekretariatem Dzielnicy  IV w  celu potwierdzenia nadesłanych danych kontaktowych: rada@dzielnica4.krakow.pl.

Barbara Polna
przewodnicząca Komisji Kultury

I miejsce – Bruno Buczek:

I miejsce – Bruno Buczek

II miejsce – Alicja Śmierciak:

II miejsce – Alicja Śmierciak

III miejsce – Rusłan Pak

III miejsce – Rusłan Pak

IV – Julia Nowak:

IV – Julia Nowak

V – Wiktoria Marcela:

V – Wiktoria Marcela