PL | EN
Dzielnica IV Prądnik Biały
Poniedziałek | 03-08-2020
Aktualności
2020.02.12. 19:02
Remonty ul. Żmujdzkiej i ul. Siemaszki bardziej jasne

Dzięki poniedziałkowemu spotkaniu w SP nr 107 przy ul. Zdrowej 6 mieszkańcy mają większą wiedzę nt. rozbudowy ul. Żmujdzkiej poprzez budowę lewoskrętu w al. 29 Listopada oraz przebudowy ul. Siemaszki poprzez budowę miejsc parkingowych pomiędzy ul. Lekarską a ul. Zdrową. W spotkaniu uczestniczyli: Pan Jakub Kosek. Radny Miasta Krakowa, Pan Dominik Franczak – Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy IV, Pan Dariusz Partyka – Z-ca Przewodniczącego Rady i Zarządu Dzielnicy IV i Pan Antoni Matras – Radny Dzielnicy IV Prądnik Biały, a ponadto projektanci i urzędnicy miejscy.

Była to możliwość automatycznego rozwiania obaw i zastrzeżeń co projektów przez zaproszonych gości, natomiast przebudowa ul. Siemaszki wiązała się z dwoma konkretnymi rozwiązaniami:

1.    Kilku mieszkańców postulowało wytyczenie dodatkowej zatoki na odcinku od Siemaszki 39 do ul. Zdrowej, gdzie przy przesadzeniu młodych drzew i wycięciu krzaków byłoby możliwe wygospodarowanie zatoki na 1-2 miejsca parkingowe. Niestety wprowadzenie korekty nie jest możliwe, jako zakres projektu nie obejmuje tego odcinka. Rada Dzielnicy zapyta ZDMK o możliwość utworzenia 1-2 tzw. "zielonych miejsc" bez ingerencji w strukturę jezdni, przy okazji remontu chodnika.

2.    Padła propozycja "ścięcia" zatoki parkingowej pomiędzy Siemaszki 33, a Siemaszki 37 i tym samym wydłużenie tej zatoki. Ta uwaga zostanie przez Radę Dzielnicy uwzględniona w opinii do projektu i przekazana do projektanta i ZDMK.