PL | EN
Dzielnica IV Prądnik Biały
Niedziela | 12-07-2020
Aktualności
2020.03.16. 19:59
Budżet Obywatelski 2020

Szanowni Państwo, rusza kolejna, VII edycja Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa. To wyjątkowa okazja do rzeczywistego i bezpośredniego współdecydowania o tym, na co zostanie wydana część budżetu Miasta Krakowa. Cieszymy się z coraz większego zainteresowania taką formą partycypacji społecznej, która daje możliwość zgłaszania i promowania własnych ciekawych pomysłów na rzecz mieszkańców, przyczyniających się do poprawy funkcjonowania najbliższego nam otoczenia.

Jednym słowem nowy rok, nowa edycja i nowa odsłona. 12 lutego 2020 r. Rada Miasta Krakowa uchwaliła nowy Regulamin Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa.

 • Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, wysokość budżetu obywatelskiego to co najmniej 0,5 proc. Wydatków gminy zawartych w ostatnim sprawozdaniu z wykonania budżetu. Radni zdecydowali, że 80 proc. Tej kwoty zostanie przeznaczone na zadania dzielnicowe, reszta na zadania ogólnomiejskie.
 • W regulaminie znalazł się zapis tłumaczący ogólnodostępność projektu. Należy ją rozumieć jako umożliwienie wszystkim albo ogółowi mieszkańców nieodpłatnej możliwości korzystania z efektów realizacji projektu wybranego w ramach budżetu obywatelskiego w wymiarze co najmniej 25 godzin tygodniowo, pomiędzy godz. 6.00-22.00, z uwzględnieniem w miarę możliwości soboty lub niedzieli – w przypadku projektów infrastrukturalnych, remontowych lub polegających na zakupie sprzętu lub urządzeń.
 • Tak jak do tej pory składanie projektów odbywać się będzie poprzez dedykowaną platformę internetową, a głosowanie – przez Internet i w tradycyjnych punktach.
 • Zgodnie z przyjętą zasadą, zwycięskie zadanie będzie musiało być zrealizowane do końca 2021 roku.

Jakie projekty mogą być zgłaszane?

W ramach Budżetu Obywatelskiego mogą być zgłaszane projekty inwestycyjne i nie inwestycyjne, spełniające kryterium jednoroczności np. takie jak:

 • Remonty nawierzchni dróg i chodników.
 • Tematy dotyczące wprowadzenia zmian organizacji ruchu montażu urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego ( np. montaż oznakowania poziomego i pionowego, montaż progów zwalniających).
 • Wymiana opraw oświetleniowych.
 • Dobudowa oświetlenia w pasach drogowych (w przypadku jeżeli są zachowane normatywne szerokości jezdni pasa drogowego, umożliwiające budowę chodnika bez konieczności rozbudowy drogi, zapewnione są warunki odwodnienia, nie ma kolizji z zielenią, sieciami uzbrojenia podziemnego) w przypadku gdy realizacja możliwa jest w trybie „zaprojektuj i zbuduj”.
 • Opracowanie projektu i budowa do 10 miejsc parkingowych w pasach drogowych (gdzie są zapewnione warunki odwodnienia, nie jest wymagana wycinka drzew, pozwolenie konserwatorskie, przekładki uzbrojenia itp.).  
 

Kiedy zgłaszamy nasze projekty?

Termin składania projektów do Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa przypada w tym roku na okres od 1 do 30 kwietnia 2020 r. Jest o co powalczyć, bowiem:

 • kwota przeznaczona na realizację projektów o charakterze ogólnomiejskim w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa wynosi 6.400.000 zł. Koszt realizacji jednego projektu nie może być niższy niż 25.000 zł oraz wyższy niż 1.280.000 zł;
 • kwota przeznaczona na realizację projektów o charakterze dzielnicowym w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa dla Dzielnicy IV Prądnik Biały wynosi aż 1.994.100 zł. Ważne, aby koszt realizacji jednego projektu nie był niższy niż 2.500.00 zł oraz wyższy niż 797.640.00 zł

Opis działania

Termin

Konsultacje (ze względu na ogłoszone zagrożenie epidemiologiczne odwołane zostały wszystkie konsultacje z mieszkańcami)

marzec - kwiecień 2020

Składanie propozycji zadań

1 -30 kwietnia 2020

Ogłoszenie wyników oceny formalno-prawnej

7 sierpnia 2020

Składanie protestów

7 - 14 sierpnia 2020

Głosowanie

26 września - 05 października 2020

Ogłoszenie wyników

26 października 2020


Urząd Miasta Krakowa pracuje nad procedurami upraszczającymi składanie wniosków, zbieranie podpisów. Wszystkie aktualne informacje na temat BO można znaleźć na stronie https://budzet.krakow.pl/

BANK POMYSŁÓW – wyzwanie dla BO 2020

Na potrzeby tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego miasta Krakowa, we współpracy z Wydziałem Geodezji UMK przygotowana została specjalna kompozycja mapowa na której odznaczonych jest kolorem niebieskim około 30 000 działek pozostających we własności lub w z zarządzie Miasta.

Bliżej z mapami można zaznajomić się pod adresem https://bit.ly/2TPPH4Z  lub poprzez stronę www.budzet.kraków.pl zakładka MAPY, dla sprawnego działania zachęcam do korzystania z  przeglądarki Firefox.

Drugim rozwiązaniem jest Bank Pomysłów BO 2020 - ankieta. Bank pomysłów BO 2020 to miejsce gdzie mieszkańcy mogą przesłać swój pomysł. Jest to wygodne rozwiązanie dla osób które nie chcą się angażować w pisanie projektu albo nie mogą poświecić za wiele czasu. Polega to na wpisaniu kilku prostych informacji i przesłaniu swojego  pomysł wraz z krótkim opisem. Następnie pomysł będzie widoczny dla wszystkich mieszkańców na stronie www.budzet.kraków.pl  zakładka MAPY Bank Pomysłów – mapy. 

Dla wsparcia Państwa podczas pisania projektów, w przypadku pytań i wątpliwości zapraszam do kontaktu poprzez mój adres e-mail: MarceladzielnicaIV@gmail.com

Z poważaniem,

Joanna Marcela
Radna Dzielnicy IV Prądnik Biały

Przewodnicząca komisji ds. wsparcia BO
oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi