PL | EN
Dzielnica IV Prądnik Biały
Wtorek | 19-01-2021
Aktualności
2016.12.10. 13:00
Spotkanie w sprawie organizacji ruchu na ul. Chełmońskiego, Jasnogórskiej i Piaskowej
Rada Dzielnicy IV zaprasza mieszkańców na spotkanie ws. zakazu skrętu z ul. Jasnogórskiej w ul. Chełmońskiego jadąc od strony Olkusza oraz ws. wprowadzenia ruchu jednokierunkowego na ul. Piaskowej (kierunek od ul. Jordanowskiej do ul. Jasnogórskiej).
Spotkanie odbędzie się 13.12.2016 r. (wtorek) o godz. 18.00 w Katolickiej Szkole Podstawowej im. św. Jadwigi Królowej, ul. Stelmachów 137.
 
 
                                           Daria Sękowska-Kosek,  Radna Dzielnicy IV
                                           Jakub Kosek, Radny Miasta Krakowa, Przewodniczący Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały
              [...]
2016.12.07. 20:50
XXX sesja rady dzielnicy
XXX sesja Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały, VII kadencji odbędzie się w poniedziałek 12 grudnia 2016 r., o godz. 18.00 w Zajeździe Kościuszkowskim, ul. Białoprądnicka 3.
2016.12.03. 21:43
Wnioski do planu - „Rejon ulic Pachońskiego, Wyki, Łokietka”
W związku z ogłoszeniem PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Rejon ulic Pachońskiego, Wyki, Łokietka” każdy ma prawo złożenia wniosku do projektu zmiany planu miejscowego (zgodnie z art. 17 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko).
Wnioski na piśmie należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 stycznia 2017 r. – z podaniem imienia i nazwiska, adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której wniosek dotyczy.
Wnioski można składać:
-  w Urzędzie Miasta Krakowa w Punktach Obsługi Mieszkańców (stanowiska informacyjno-podawcze),
- drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. Józefa Sarego 4, 31-047 Kraków,
- drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym [...]
2016.12.02. 21:31
Zwiedzanie Fortu Tonie