PL | EN
Dzielnica IV Prądnik Biały
Niedziela | 12-07-2020
Aktualności
2016.03.14. 14:03
OGRÓD SPOŁECZNY - spotkanie na Azorach
Rada i Zarząd Dzielnicy IV Prądnik Biały zapraszają mieszkańców osiedla Azory na spotkanie, podczas którego przedstawicielka Ambasady Krakowian, działającej w Krakowie organizacji pozarządowej, Pani Monika Doroszkiewicz, przedstawi swoją ideę utworzenia ogrodu społecznego w wybranym miejscu osiedla. W spotkaniu weźmie udział przedstawiciel Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Spotkanie odbędzie się w dniu 30 marca 2016 r. w siedzibie XIV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Chełmońskiego 24, o godz. 17:30.
2016.03.05. 18:38
BUDŻET OBYWATELSKI Spotkanie
Rada i Zarząd Dzielnicy IV oraz Miejskie Centrum Dialogu zapraszają na spotkanie w ramach ogólnomiejskiego Budżetu Obywatelskiego 2016, w dniu 17.03.2016, o godz. 17:30, do Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki”, ul. Papiernicza 2.
Spotkania ogólnomiejskie złożone będzie z dwóch modułów:
•moduł techniczny, podczas którego zaprezentowane zostaną możliwości techniczne platformy internetowej budżetu obywatelskiego służącej składaniu propozycji zadań oraz głosowaniu;•moduł warsztatowy, podczas którego uczestnicy spotkania będą mieli okazję zastanowić się nad własnymi pomysłami oraz wypracować konkretne propozycje zgłoszenia projektu do budżetu obywatelskiego.

BUDŻET OBYWATELSKI 
2016.03.02. 20:55
XX sesja rady dzielnicy
XX sesja Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały, VII kadencji odbędzie się w poniedziałek 7 marca 2016 r., o godz. 18.00 w Zajeździe Kościuszkowskim, ul. Białoprądnicka 3.
2016.02.25. 11:25
BUDŻET OBYWATELSKI Zgłaszanie projektów dzielnicowych

Zgłaszanie projektów dzielnicowych
Kto może złożyć propozycję zadania?
Propozycje zadań o charakterze dzielnicowym może składać każdy mieszkaniec dzielnicy, której dotyczy zadanie, który ukończył 16 lat. Do zgłoszenia zadania o charakterze dzielnicowym wnioskodawca dołącza listę poparcia dla propozycji zadania, podpisaną przez co najmniej 15 mieszkańców dzielnicy, którzy ukończyli 16 rok życia.
Jakie informacje należy przygotować, jeśli chce się złożyć propozycję zadania?
Osoba, która chce złożyć propozycję zadania koniecznie musi podać adres mailowy. Adres mailowy będzie niezbędny do dalszego kontaktowania się z jednostkami, które dokonują oceny.Oprócz adresu mailowego, wnioskodawcy będą proszeni o podanie swoich danych:1) Imię i nazwisko;2) Adres zamieszkania;3) PESEL;4) Opcjonalnie numer telefonu kontaktowego;
Opracowując pomysł na propozycję zadania dzielnicowego należy zastanowić się przede wszystkim nad:1) Tytułem (max. 60 znaków);2) konkretnym miejscem realizacji zadania. Może to być zarówno inwestycja w jednym miejscu (np [...]