PL | EN
Dzielnica IV Prądnik Biały
Niedziela | 22-09-2019
Aktualności
2014.08.18. 19:26
Ankiety "Bezpieczny Kraków"
Od 1 września do 8 października będzie organizowana druga tura badania opinii publicznej na temat bezpieczeństwa w Krakowie. Badanie będzie realizowane przez ankieterów Biura Badań Społecznych „OBSERWATOR” w formie telefonicznej ankiety przeprowadzanej wśród mieszkańców wszystkich dzielnic miasta. Kwestionariusz ma charakter anonimowy, a udzielone odpowiedzi zostaną wykorzystane do syntetycznego i statystycznego opracowania i nie zostaną nikomu ujawnione. Wszystkie udzielone informacje posłużą pogłębieniu wiedzy i podjęciu stosownych działań służących poprawie istniejącej sytuacji.
Badania prowadzone są we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim w ramach realizacji Porozumienia podpisanego w dniu 9 stycznia 2014 r. pomiędzy Gminą Miejską Kraków – Urzędem Miasta Krakowa a Uniwersytetem Jagiellońskim, o współpracy w zakresie badania, analizowania, dokumentowania stanu porządku i bezpieczeństwa publicznego w Krakowie, rekomendowania i doskonalenia działań mających na celu poprawę tego stanu, a także wymiany doświadczeń w tym przedmiocie [...]
2014.08.18. 18:06
Uwaga! Zmiana godzin pracy biura
Zmieniły się godziny przyjmowania stron w biurze Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały. 
AKTUALNY HARMONOGRAM
2014.07.31. 20:43
Najnowszy numer "Gazety Lokalnej"
W letnim wydaniu kwartalnika "Gazeta Lokalna" zamieściliśmy m.in. obszerną relację z Dni Dzielnicy IV oraz akcji zamalowywania wulgarnych napisów na murach, którą zamierzamy w najbliższym czasie kontynuować. Zapraszamy do lektury.
Gazeta w wersji elektronicznej (pdf).
2014.07.08. 19:32
Dyżury radnych miejskich w siedzibie rady dzielnicy
Janusz Chwajoł
17 lipca, 21 sierpnia, 18 wrześniaczwartki, w godzinach 18.00 - 19.00
 
Teodozja Maliszewska
11 lipca, 25 lipca, 8 sierpnia, 22 sierpnia, 12 września, 26 września piątki, w godzinach 16.00 - 17.00