PL | EN
Dzielnica IV Prądnik Biały
Niedziela | 25-10-2020
Aktualności
2020.06.18. 10:44
Media: wytyczne dla funkcjonowania placów zabaw w trakcie epidemii
Głównego Inspektora Sanitarnego podał wytyczne dla funkcjonowania placów zabaw w trakcie epidemii - publikuje je portal CowKrakowie.pl. Zachęcamy do zapoznania się z nimi. Celem wytycznych jest zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dzieci korzystających z placów zabaw, jak również ich opiekunów poprzez minimalizowanie ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

Uczestnikiem placu zabaw może być dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną (dotyczy to również opiekunów).
Opiekunowie powinni zachować dystans społeczny między sobą wynoszący co najmniej 2 m (dotyczy to osób, które wspólnie nie zamieszkują lub nie gospodarują).
W sytuacji, gdy na placu zabaw nie można zachować dystansu społecznego wynoszącego 2 m z uwagi na dużą liczbę przebywających osób, zaleca się rezygnację z rekreacji lub jej kontynuację w późniejszym czasie.
Zaleca się, aby opiekunowie wyposażeni byli w środki pozwalające na utrzymanie higieny dziecka np. chusteczki do umycia rąk oraz czuwali, nad przestrzeganiem podstawowych zasad higieny (np [...]
2020.06.17. 21:49
Bronowice - Rejon Koncentracji Usług: obwieszczenie o wyłożeniu wglądu MPZP
Zachęcamy do zapoznania się z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz przesyłania swoich uwag i wniosków na adres rada@dzielnica4.krakow.pl do dn. 15.07.2020 r., godz. 12.00. Następnie zostaną one przekazane do Urzędu Miasta Krakowa.
OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Krakowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bronowice - Rejon Koncentracji Usług" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną
2020.06.16. 23:00
Informacje ws. placu zabaw pomiędzy ul. Opolską a ul. Krowoderskich Zuchów
Prezentujemy raport z konsultacji społecznych, a także stanowisko Projektanta odnośnie uwag do koncepcji modernizacji placu zabaw pomiędzy ul. Opolską a ul. Krowoderskich Zuchów. Konsultacje społeczne były prowadzone w terminie od 2 marca do 8 maja 2020 r.
Jednostką odpowiedzialną za merytoryczny przebieg konsultacji był Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie, w konsultacje zaangażowana była również Rada Dzielnicy IV Prądnik Biały. Technicznie proces konsultacyjny wspomagany był przez Miejskie Centrum Dialogu Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa. 
Pobierz [RAPORT Z KONSULTACJI]
Pobierz [SKAN ODPOWIEDZI PROJEKTANTA NA UWAGI]
2020.06.16. 20:17
XXIII sesja Rady Dzielnicy
Informujemy, że w dniu 25.06.2020 r. o godz. 17.00 odbędzie się XXIII sesja Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały - Sala Kominkowa, CK Dworek Białoprądnicki, ul. Papiernicza 2 w Krakowie. Sesja odbędzie się w trybie stacjonarno - zdalnym. 
_______
Szanowni Państwo,
Informuję, że istnieje możliwość udziału w sesji zwołanej na dzień 25 czerwca br. w formie stacjonarnej lub zdalnej.
Mając na uwadze obecną sytuację związaną z zagrożeniem epidemicznym wirusem SARS-CoV-2, obowiązującymi przepisami i zaleceniami, a także w celu zapewnienia Państwu bezpieczeństwa oraz przygotowania pomieszczeń i platformy komunikacyjnej, o chęci wzięcia udziału należy poinformować Biuro Rady wyłącznie mailowo do 22 czerwca br. do godz. 12:00 na adres rada@dzielnica4.krakow.pl. W mailu należy wskazać preferowaną formę udziału oraz tematykę, której ma dotyczyć udział. Jednocześnie sugeruję aby w miarę możliwości wybierać formę zdalną. Udział stacjonarny (z przyczyn technicznych i wynikających z tego warunków bezpieczeństwa) będzie możliwy dla maksymalnie 5 osób [...]