PL | EN
Dzielnica IV Prądnik Biały
Niedziela | 12-07-2020
Aktualności
2020.02.18. 20:48
Oświatowa strona Prądnika: szkoła i przedszkole na osiedlu Gotyk
We wrześniu tego roku zostanie otwarty nowy publiczny zespół szkolno-przedszkolny na krakowskim osiedlu Gotyk. Będzie mogło uczęszczać tutaj aż 500 dzieci. Inwestycja zostanie ukończona rok wcześniej, niż pierwotnie planowano. To bardzo dobry i ważny krok w rozwoju Prądnika. Dlaczego jej znaczenie jest tak istotne dla tej części miasta oraz jak to możliwe, że zostanie oddana do użytku jeszcze w tym roku? Na te i inne pytania odpowiada rzecznik Zarządu Inwestycji Miejskich, Jan Machowski, a także pochodzący z Prądnika Białego radny Jakub Kosek.

Niezwykle ważna inwestycja
Górka Narodowa jest osiedlem na północy Krakowa, które zamieszkuje ok. 8 tys. osób. Co  najmniej drugie tyle wynajmuje tutaj mieszkania. Do tej pory najbliższe szkoły, do których uczęszczać mogły dzieci z tej części dzielnicy, zlokalizowane były na terenach, takich jak Olsza na Prądniku Czerwonym i w Witkowicach.
–  To dlatego szkoła na osiedlu Gotyk jest tak ważną inwestycją dla mieszkańców północnej części Krakowa – tłumaczy radny Jakub Kosek [...]
2020.02.18. 19:04
XXI sesja Rady Dzielnicy
Zapraszamy na XXI sesję Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały w dniu 27.02.2020 r. o godz. 17.00 - Zajazd Kościuszkowski, ul. Białoprądnicka 3 w Krakowie

MATERIAŁY NA NAJBLIŻSZĄ SESJĘ
2020.02.17. 22:23
Konsultacje społeczne ws. zmian dot. odpadów komunalnych
Prezydent Miasta Krakowa zaprasza mieszkańców i organizacje pozarządowe dla których przedmiot konsultacji mieści się w zakresie działań statutowych do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektów uchwał Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w Zintegrowanym Systemie Gospodarowania Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków.
Jest to podyktowane obowiązkiem, jaki obowiązuje każdą gminę w naszym kraju po wejściu w życie 6 września 2019 r. ustawy z z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, wprowadzająca szereg uregulowań prawnych, w konsekwencji których konieczne są zmiany w Zintegrowanym Systemie Gospodarowania Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków. Zgodnie z art. 9 ust. 1, Rada Miasta Krakowa jest obowiązana dostosować uchwały w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
W ramach konsultacji przeprowadzone zostaną: otwarte spotkanie [...]
2020.02.12. 19:02
Remonty ul. Żmujdzkiej i ul. Siemaszki bardziej jasne
Dzięki poniedziałkowemu spotkaniu w SP nr 107 przy ul. Zdrowej 6 mieszkańcy mają większą wiedzę nt. rozbudowy ul. Żmujdzkiej poprzez budowę lewoskrętu w al. 29 Listopada oraz przebudowy ul. Siemaszki poprzez budowę miejsc parkingowych pomiędzy ul. Lekarską a ul. Zdrową. W spotkaniu uczestniczyli: Pan Jakub Kosek. Radny Miasta Krakowa, Pan Dominik Franczak – Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy IV, Pan Dariusz Partyka – Z-ca Przewodniczącego Rady i Zarządu Dzielnicy IV i Pan Antoni Matras – Radny Dzielnicy IV Prądnik Biały, a ponadto projektanci i urzędnicy miejscy.
Była to możliwość automatycznego rozwiania obaw i zastrzeżeń co projektów przez zaproszonych gości, natomiast przebudowa ul. Siemaszki wiązała się z dwoma konkretnymi rozwiązaniami:
1.    Kilku mieszkańców postulowało wytyczenie dodatkowej zatoki na odcinku od Siemaszki 39 do ul. Zdrowej, gdzie przy przesadzeniu młodych drzew i wycięciu krzaków byłoby możliwe wygospodarowanie zatoki na 1-2 miejsca parkingowe [...]