PL | EN
Dzielnica IV Prądnik Biały
Wtorek | 19-01-2021
Aktualności
2020.08.04. 12:06
"Rejon ulic Łokietka - Glogera": komunikat ws. projektu MPZP
Rada Dzielnicy IV Prądnik Biały informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Rejon ulic Łokietka – Glogera” w okresie od 27 lipca do 24 sierpnia 2020 roku.
 Z rozwiązaniami ww. planu można się zapoznać poprzez:
- bezpośredni kontakt i obsługę obywateli w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, ul. Mogilska 41, godz. 8:00 – 15:00 (z wyjątkiem sobót i niedziel) – wyłącznie po uprzednim umówieniu i potwierdzeniu wizyty mailowo pod adresem bp.umk@um.krakow.pl lub telefonicznie pod numerami: 12 616-8526, -8542;
- wgląd do projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl/?dok_id=84498
 
Uwagi do projektu planu można składać na piśmie z podaniem oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, a także imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 września 2020 r. w Wydziale Planowania [...]
2020.07.27. 08:18
Interwencje ws. os. Gotyk
Dominik Franczak - Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy IV oraz Dariusz Partyka - Z-ca przewodniczącego skierowali pisma do nadzoru budowlanego i Prezydenta Krakowa ws. grodzenia niezabudowanych działek położonych w wąwozie pomiędzy ul. Felińskiego i ul. Meiera oraz - szerzej - zapewnienia zrównoważonego rozwoju os. Górka Narodowa Wschód i os. Gotyk oraz zakończenie prac nad miejskim planem zagospodarowania przestrzennego. 
W liście do Pani mgr inż. Małgorzaty Boryczko, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Dominik Franczak zwrócił się z prośbą o podanie informacji, czy prowadzone jest postępowanie związane z prywatną inwestycją pom. ul. Felińskiego a ul. Meiera - jeśli tak, to w jakim przedmiocie. Przewodniczący Franczak zwrócił ponadto uwagę na konieczność sprawdzenia legalności wymienionych działań oraz czy istnieje podstawa do wstrzymania prac i usunięcia ogrodzenia. Przeczytaj cały dokument TUTAJ. 
Z kolei Dariusz Partyka w dokumencie do Pana prof. Jacka Majchrowskiego, Prezydenta Miasta Krakowa podkreślił konieczność kompleksowych działań dot [...]
2020.07.22. 20:54
Tramwaj na Górkę Narodową. Bądź na bieżąco!
[EDYTOWANO] W czwartek, 23 lipca br. o godz. 18.00 odbyło się spotkanie on-line ws. Budowy tramwaju na Górkę Narodową i planowanej w związku z nią organizacji ruchu. 
Na spotkaniu przedstawiciele zaangażowanych firm, wykonawcy oraz Pan Dominik Franczak - Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy IV Prądnik Biały oraz Pan Jakub Kosek - Radny Miasta krakowa rozmawiali o zaawansowaniu prac, planach na najbliższy okres oraz omówili planowane zmiany organizacji ruchu. 
Co istotne, każdy z mieszkańców - uczestników spotkania na platformie Zoom miał możliwość zadania pytania w formie komentarzy. Spotkanie jest dostępne na  profilu na Facebook Jakub Kosek - Radny Miasta Krakowa [KLIKNIJ TUTAJ]. 
W spotkaniu wzięli udział:• Elżbieta Warchoł, przedstawiciel Zarządu Inwestycji Miejskich,• Michał Mikołajczyk, przedstawiciel Miejskiego Inżyniera Ruchu,• Łukasz Franek, przedstawiciel Zarządu Transportu Drogowego,• Marcin Serafin, przedstawiciel wykonawcy,• Dominik Franczak – Przewodniczący Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały,• Jakub Kosek – Radny Miasta Krakowa [...]
2020.07.21.21:44
"Rejon ulic Łokietka - Glogera": zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZP
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że w dniach 27 lipca – 24 sierpnia 2020r. udostępniony będzie przez Prezydenta Miasta Krakowa projekt planu dla obszaru „Rejon ul. Łokietka – Glogera” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz niezbędną dokumentacją.
Więcej informacji będzie można uzyskać od 27 lipca w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, ul. Mogilska 41 - po uprzednim umówieniu i potwierdzeniu wizyty - mailowo pod adresem: bp.umk@um.krakow.pl lub telefonicznie pod numerami: 12 616-8526, 12 616-8542. Przydatne informacje znajdują się także na stronie internetowej UMK: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=87104.
 Zachęcamy do udziału w dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego obszaru "Rejon ulic Łokietka - Glogera", która zostanie przeprowadzona w dniu 30 lipca 2020 r., w Urzędzie Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 3-4, Sala Obrad, początek o godz. 16:00.
 
Jakub Kosek
Radny Miasta Krakowa
 
 
Dominik [...]