PL | EN
Dzielnica IV Prądnik Biały
Niedziela | 12-07-2020
Aktualności
2014.03.13. 21:30
Wystawka w zabudowie jednorodzinnej
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. informuje, że w ramach opłaty za odbiór odpadów komunalnych prowadzi dwa razy w roku bezpłatną akcję odbioru odpadów wielkogabarytowych w zabudowie jednorodzinnej. Dla mieszkańców Dzielnicy IV będzie się ona odbywała w następujących terminach:

21-25 kwietnia 2014 r.
25-29 sierpnia 2014 r.

Odbiór odpadów odbywa się na podstawie zgłoszenia. Należy go dokonać w ostatnim tygodniu poprzedzającym wyznaczony termin w harmonogramie. Zgłoszenie należy kierować drogą elektroniczną na adres usługi@mpo.krakow.pl lub telefonicznie pod numerem (12) 64 62 222.
Zgodnie z art. 4, pkt 1, ppkt 5 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków odpady wielkogabarytowe należy zbierać w miejscu nie utrudniającym korzystania z nieruchomości oraz terenów przyległych. Odpady powinny być gromadzone nie wcześniej niż 24 godziny przed wyznaczonym terminem.
2014.03.12. 22:07
Wiosenna akcja deratyzacji
2014.03.10. 20:29
Rozpoczynają się konsultacje w sprawie tramwaju na Górkę Narodową
2014.02.27. 23:40
Konsultacje w sprawie statutów dzielnic