PL | EN
Dzielnica IV Prądnik Biały
Wtorek | 19-01-2021
Aktualności
2014.08.22. 20:22
Zamaluj nielegalne graffiti
Jakub Kosek Przewodniczący Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały, Joanna Sadowy Członek Zarządu Dzielnicy IV oraz 
POGROMCY BAZGROŁÓW zapraszają wszystkich mieszkańców na zamalowywanie nielegalnego graffiti. 
Akcja rozpocznie się w sobotę 23 sierpnia 2014 roku o godz. 10.00. Zbiórka między blokiem Jaremy 14b a garażami.
W pierwszej kolejności zaczynamy od bloków: Jaremy 14, 14a, 14b. Następnie przemieścimy się w miejsca, które zgłoszą uczestnicy. Zachęcamy do wzięcia udziału w walce z wandalami. Jeżeli ktoś posiada barwnik do farby lub starą farbę elewacyjną, prosimy o przyniesienie (organizator posiada jedynie białą farbę elewacyjną). 
2014.08.18. 19:26
Ankiety "Bezpieczny Kraków"
Od 1 września do 8 października będzie organizowana druga tura badania opinii publicznej na temat bezpieczeństwa w Krakowie. Badanie będzie realizowane przez ankieterów Biura Badań Społecznych „OBSERWATOR” w formie telefonicznej ankiety przeprowadzanej wśród mieszkańców wszystkich dzielnic miasta. Kwestionariusz ma charakter anonimowy, a udzielone odpowiedzi zostaną wykorzystane do syntetycznego i statystycznego opracowania i nie zostaną nikomu ujawnione. Wszystkie udzielone informacje posłużą pogłębieniu wiedzy i podjęciu stosownych działań służących poprawie istniejącej sytuacji.
Badania prowadzone są we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim w ramach realizacji Porozumienia podpisanego w dniu 9 stycznia 2014 r. pomiędzy Gminą Miejską Kraków – Urzędem Miasta Krakowa a Uniwersytetem Jagiellońskim, o współpracy w zakresie badania, analizowania, dokumentowania stanu porządku i bezpieczeństwa publicznego w Krakowie, rekomendowania i doskonalenia działań mających na celu poprawę tego stanu, a także wymiany doświadczeń w tym przedmiocie [...]
2014.08.18. 18:06
Uwaga! Zmiana godzin pracy biura
Zmieniły się godziny przyjmowania stron w biurze Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały. 
AKTUALNY HARMONOGRAM
2014.07.31. 20:43
Najnowszy numer "Gazety Lokalnej"
W letnim wydaniu kwartalnika "Gazeta Lokalna" zamieściliśmy m.in. obszerną relację z Dni Dzielnicy IV oraz akcji zamalowywania wulgarnych napisów na murach, którą zamierzamy w najbliższym czasie kontynuować. Zapraszamy do lektury.
Gazeta w wersji elektronicznej (pdf).