PL | EN
Dzielnica IV Prądnik Biały
Środa | 21-10-2020
Aktualności
2013.04.07. 12:19
XXXV sesja rady dzielnicy
XXXV sesja Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały, VI kadencji odbędzie się we wtorek, 16 kwietnia 2013 r., o godz. 18.00 w Zajeździe Kościuszkowskim, ul. Białoprądnicka 3.
2013.03.25. 15:45
Park Witkowicki szansą na ożywienie północnych dzielnic Krakowa
(FOT. MIESIĘCZNIK „KRAKÓW”)
2013.03.22. 19:42
Zadbajmy o swoje bezpieczeństwo
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie we współpracy z Komisariatem Policji III, ul. Strzelców 16, Szkołą Podstawową nr 107, ul. Zdrowa 6, Strażą Miejską Miasta Krakowa, Odział Krowodrza, ul. Stachiewicza 3 oraz Radnymi Dzielnicy IV serdecznie zapraszają mieszkańców ul. Ks. Siemaszki, ul. Bobrzeckiej, ul. Prądnickiej, ul. Zdrowej, os. Żabiniec i okolic na spotkanie pn. „Bezpieczniej w domu i na ulicy”. W trakcie spotkania rozmawiać będziemy na temat problemów i zagrożeń występujących w okolicy oraz sposobów radzenia sobie z nimi.
Spotkanie odbędzie się w siedzibie Programu Aktywności Lokalnej „Sami dla Siebie”, ul. Ks. Siemaszki 31 (wejście obok Awiteksu) w dniach: 18 i 25 kwietnia o godz. 18. 
2013.03.22. 19:16
Spotkanie dla Mieszkańców Bronowic Wielkich
8 kwietnia o godz. 18, w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 53 przy ul. Stawowej 179 z Radnymi Dzielnicy IV spotkają się Mieszkańcy Bronowic Wielkich.