PL | EN
Dzielnica IV Prądnik Biały
Piątek | 05-06-2020
Aktualności
2020.05.28. 13:19
Media: Władze Miasta nie nadążają za rozwojem północy Krakowa?

Pod koniec 2016 roku krakowskie media pisały o firmach deweloperskich chętnie inwestujących na północy Krakowa. Wskazywano na liczne, z perspektywy mieszkańców atuty, takie jak bliskość centrum, dobra dostępność punktów usługowych i obietnice Władz Miasta dotyczące rozwoju infrastruktury komunikacyjnej. Jak wygląda sytuacja obecnie?

 [CZYTAJ WIECEJ: Władze Miasta nie nadążają za rozwojem północy Krakowa?]


 https://krakow.dlawas.info/wiadomosci/wladze-miasta-nie-nadazaja-za-rozwojem-polnocy-krakowa/cid,14711,a

2020.05.26. 15:11
Obwieszczenia Wojewody dot. drogi S52 (tzw. Północna Obwodnica Krakowa – odcinek II) i drogi S7
Obwieszczenia Wojewody Małopolskiego dotyczące prowadzonych postępowań administracyjnych w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla:
- budowy drogi ekspresowej S52 tzw. Północnej Obwodnicy Krakowa – odcinek II (przebieg w obszarze dzielnic: IV, XV, XVII):
[POBIERZ TUTAJ]
(...) ponownie informuje się o:
- przystąpieniu na wniosek inwestora do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko dla wyżej wymienionego przedsięwzięcia,
- zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko; w tym możliwości składania uwag i wniosków w zakresie oddziaływania inwestycji na środowisko. (...)
- budowy drogi ekspresowej S7 Warszawa – Kraków – odcinek III (przebieg w obszarze dzielnicy XVII):
[POBIERZ TUTAJ]
(…) ponownie informuje się o:
- przystąpieniu na wniosek inwestora do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na [...]
2020.05.26. 11:04
Bądź #EKO! Trzy programy z dofinansowaniami
By być #EKO nie wystarczy mówić - trzeba działać. Zachęcamy do skorzystania z trzech miejskich programów związanych z rozwojem odnawialnych źródeł energii (OZE), likwidacją instalacji grzewczych na paliwo stałe oraz termomodernizacją budynków jednorodzinnych. 


Aktualizacja programu dot. termomodernizacji 


Program dotyczący budynków jednorodzinnych, zmiany obejmują: 
• zwiększenie kręgu beneficjentów o osoby fizyczne, których dochód przekracza 250 proc. kryterium dochodowego - do tej pory z Programu mogły skorzystać tylko osoby fizyczne, których dochód gospodarstwa domowego wynosił do 250p proc. kryterium dochodowego (do 1320 zł netto na miesiąc w gosp. wieloosobowym, do 1752,50 zł netto na miesiąc w gosp. jednoosobowym);• wysokość dotacji dla beneficjentów, których dochód przekracza 250 proc. kryterium dochodowego wynosić będzie do 50 proc. kosztów kwalifikowanych i nie więcej niż 25 000 zł• wysokość dotacji dla beneficjentów, których dochód wynosi do 250 proc [...]
2020.05.13. 23:57
Szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie
Zachęcamy do zapoznania się oraz stosowanie do komunikatu Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w związku z przeprowadzaną akcją 18 maja - 7 czerwca 2020 r. szczepienia lisów wolno żyjących przeciw wściekliźnie.