PL | EN
Dzielnica IV Prądnik Biały
Sobota | 28-11-2020
Aktualności
2020.10.30. 11:12
Budżet Obywatelski 2020 rozstrzygnięty!
Poznaliśmy wyniki tegorcznego Budżetu Obywatelskiego! Do realizacji trafi łącznie 195 projektów-  10 ogólnomiejskich i 185 dzielnicowych, w tym 18 z Prądnika Białego.
Wsród projektów ogólnomiejskich wygrały: 
Tytuł / suma punktów razem / szacunkowy koszt 

Kocham Staw Płaszowski / 10758 / 1 280 000,00 zł
Młynówka Królewska – najdłuższy park w Polsce! / 10666 / 900 000,00 zł
STRAŻACKA - MOBILNA IZBA PRZYJĘĆ / 10587 / 1 280 000,00 zł
Respiratory dla krakowskiego szpitala miejskiego / 10403 / 350 000,00 zł
PARK GRZEGÓRZECKI - Zielone Grzegórzki / 8095 / 1 280 000,00 zł
Zadbajmy o bezdomne koty! Pomóżmy kolejnym zwierzakom! / 7165 / 63 500,00 zł
Zrzutka na ZALEW NOWOHUCKI - Koronawirus oddaj nam pieniądze / 6652 / 900 000,00 zł
Jeż na swoim – stwarzamy dobre warunki dla jeży / 4586 / 10 000,00 zł
Szycie łaczy pokolenia / 4121 / 25 000,00 zł
Zielone dachy na budynkach publicznych / 4068 / 300 000,00 zł

Wśród projektów w Dzielnicy IV wygrały:
Tytuł / suma [...]
2020.10.29. 14:49
MPZP obszaru "Azory-Wschód"
OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Krakowa o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Azory - Zachód" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją
Udostępnienie do wglądu trwa od 19 października do 17 listopada 2020 r. bezpośredni kontakt i obsługę klienta w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa (szczegóły dotyczące przyjęć znajdują się w obwieszczeniu) i zamieszczenie projektu na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl/?dok_id=76549.
Dyskusja publiczna nad projektem zostanie przeprowadzona w dniu 29 października br. o godz. 16.00 w Urzędzie Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 3-4.
Uwagi można składać do dnia 1 grudnia br. - z podaniem oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, a także imienia i nazwiska lub nazwy oraz adresu zamieszkania lub siedziby w formie papierowej lub elektronicznej (szczegóły w obwieszczeniu). 
2020.10.28. 19:43
Nabór uczestników do udziału w turnusach opieki wytchnieniowej
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa ogłasza nabór pełnoletnich uczestników legitymujących się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi do udziału w 14 dniowych, całodobowych turnusach opieki wytchnieniowej.
Turnusy organizowane są w dniach od 16.11.2020  do 29.11.2020 r. w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2020. Udział w turnusach jest dla uczestników bezpłatny. Program finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego oraz z budżetu Gminy Miejskiej Kraków.
[SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE]
2020.10.23. 21:55
Muzeum Prądnika: ankieta i warsztaty on-line
Trwają konsultacje ws. Muzeum Prądnika. Ich termin mija w środę, 4 listopada 2020 roku.
W ramach warsztatów i ankiety analizowane będą następujące zagadnienia:- jakie miejsce jest potrzebne mieszkańcom Prądnika (jakich przestrzeni i funkcji brakuje w kontekście kultury, dziedzictwa, współpracy lokalnej – muzeum jako centrum społecznościowe),- jaki powinien być jego program ochrony dziedzictwa Prądnika (zabytki, historia, tradycje, tożsamość – muzeum jako instytucja ochrony i edukacji w obszarze dziedzictwa),- jaki jest potencjał Prądnika Czerwonego i Białego w kontekście współpracy na rzecz dziedzictwa (środowiska, organizacje, zasoby, miejsca, zabytki – muzeum jako centrum współpracy lokalnej na rzecz dziedzictwa),- jakie jest możliwe miejsce Muzeum Prądnika w kontekście istniejących placówek kultury, centrów społecznościowych i podmiotów dokumentujących lokalną historię.
Przewidziano ankietę odpowiadającą na powyższe zagadnienia. Zachęcamy do jej wypełnienia: tutaj.
Ponadto odbędą się dwa spotkania warsztatowe on-line na platformie Zoom w poniedziałek, 26 października br [...]