PL | EN
Dzielnica IV Prądnik Biały
Sobota | 28-11-2020
Aktualności
2020.03.13. 18:07
INFORMACJA
Szanowni Państwo, mając na uwadze obecną sytuację związaną z zagrożeniem epidemicznym wirusem SARS-CoV-2, obowiązującymi przepisami i zaleceniami, a także w celu zapewnienia Państwu bezpieczeństwa, informuję:


Biuro Rady pracuje bez zmian, jednakże do momentu zawieszenia stanu epidemii nie realizuje bezpośredniej obsługi stron,
kontakt i zgłaszanie spraw są możliwe wyłącznie w dwóch formach:a) mailowo (preferowana forma) na adres: rada@dzielnica4.krakow.plb) papierowej poprzez pocztę lub umieszczenie korespondencji bezpośrednio w skrzynce pocztowej Biura Rady znajdującej się na furtce wejściowej do Rady (w tym przypadku korespondencja będzie otwierana i przyjmowana na Dziennik Podawczy z okresem karencji wynoszącym 72h od momentu wyjęcia ze skrzynki lub odbioru z Poczty [identycznie jak w przypadku postępowania przez ZUS], korespondencja ze skrzynki wyjmowana będzie nie rzadziej niż raz na dwa dni robocze),
dyżury stacjonarne radnych oraz wszelkie spotkania [...]
2020.03.11. 17:30
KONSULTACJE: kładka Żabiniec - 29 Listopada
Spotkanie konsultacyjne odwołane - zachęcamy do zapoznania się z projektami i wysłania opinii drogą tradycyjną lub mailową.
W związku z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego odnośnie zagrożenia epidemiologicznego ZOSTAŁO ODWOŁANE  spotkanie konsultacyjne ws. wyboru wariantu przebiegu kładki z os. Żabiniec do al. 29-tego Listopada, które zaplanowane było na dzień 24.03.2020 r. 
Poniżej zamieszczono trzy warianty zaproponowane przez projektanta działającego na zlecenie Zarządu Inwestycji Miejskich. Proszę o zapoznanie się z nimi i przesyłanie Państwa opinii, sugestii oraz uwag do Biura Rady Dzielnicy drogą tradycyjną lub mailową na adres rada@dzielnica4.krakow.pl w nieprzekraczalnym terminie 24.03.2020 r. do godz. 14:00.
 
Na ich podstawie Rada Dzielnicy podejmie decyzję o wskazaniu wariantu zgodnego z oczekiwaniami mieszkańców. Przesłane uwagi i sugestie do poszczególnych wariantów zostaną także przekazane projektantowi.
_____
 
 
Dokumentacja [...]
2020.03.11. 16:20
Bank Pomysłów #BOwarto
Trwają prace nad Budżetem Obywatelskim 2020. Zachęcamy do skorzystania z Banku Pomysłów BO 2020. Dzięki niemu możesz wyrazić swoje potrzeby i oczekiwania, a ktoś może znaleźć rozwiązanie!
Bank pomysłów BO 2020 to miejsce, gdzie możesz przesłać swój pomysł na jeszcze lepszy Kraków. Nie wiesz czy poradzisz sobie z pisaniem projektu albo nie masz za wiele czasu? Właśnie dla takich osób stworzyliśmy Bank Pomysłów BO 2020 – ankieta, z którego możesz skorzystać już teraz.
Zasada jest prosta - w kilku zdaniach opisz swój pomysł i prześlij go do nas. Wszystkie pomysły będą widoczne TUTAJ.
[ZOBACZ FILMIK]
2020.03.10. 20:59
ODWOŁANIE konsultacji społecznych dot. terenu pomiędzy ul. Opolską a Krowoderskich Zuchów
Zarząd Zieleni Miejskiej - w nawiązaniu do rozmowy telefonicznej z Przewodniczącym Rady i Zarządu Dzielnicy IV Prądnik Biały – informuje o odwołaniu konsultacji społecznych i dyżurów eksperckich dot. modernizacji placu zabaw pomiędzy ul. Opolską a Krowoderskich Zuchów.
W trakcie opracowania jest ankieta internetowa dot. zagospodarowania działki nr 4/1 obręb 44 jedn. ewid. Krowodrza (teren pomiędzy ul. Opolską a Krowoderskich Zuchów).
Niezależnie od powyższego, w okresie od 2 marca do 31 marca 2020 r. opinie, uwagi oraz wnioski można składać za pomocą formularza konsultacyjnego TUTAJ.