PL | EN
Dzielnica IV Prądnik Biały
Niedziela | 26-05-2019
Aktualności
2018.03.01. 8:18
BUDŻET OBYWATELSKI 2018 - zgłoś projekt
V edycję Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa uważamy za rozpoczętą! Od dziś do 31 marca możesz zgłosić propozycję swojego projektu i zmienić Kraków na lepsze! 
-> Wszelkie informacje na temat terminów i zasad BO znajdziesz na www.budzet.krakow.pl
2018.02.27. 19:40
Wyniki sondażu
Wyniki sondażu ws. połączenia ul. Szafirowej z ulicami Jabłonną, Nad Strugą i Legnicką, przeprowadzonego 25 lutego 2018 
"Czy jesteś za realizacją połączenia ul. Szafirowej ze skrzyżowaniem ulic: Jabłonną, Legnicką i Nad Strugą?" 
Oddano głosów ważnych - 419 Odpowiedź TAK - 247 Odpowiedź NIE - 172
 
2018.02.21. 21:41
Wiosenna akcja deratyzacji
2018.02.21. 21:31
Sondaż - połączenie ul. Szafirowej z ul. Nad Strugą i ul. Legnicką
Rada Dzielnicy IV Prądnik Biały zaprasza mieszkańców Prądnika Białego Wschód do udziału w sondażu na temat połączenia ul. Szafirowej z ul. Nad Strugą i ul. Legnicką.W poprzedniej kadencji Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały, w celu utworzenia kolejnego wyjazdu z osiedla Prądnik Biały Wschód, została opracowana koncepcja połączenia ul. Szafirowej ze skrzyżowaniem ulic: Jabłonnej, Nad Strugą i Legnickiej. Następnie w bieżącej kadencji jako Radny Miasta Krakowa wprowadziłem do budżetu miasta przedmiotowe zadanie. W minionym roku został opracowany projekt dla przedmiotowego zadania oraz została uzyskana decyzja ZRiD. Następnie decyzja została zaskarżona przez część mieszkańców i uchylona przez Wojewodę Małopolskiego.W konsekwencji wyżej opisanych działań ZIKiT zwrócił się do Rady Dzielnicy IV z zapytaniem, czy kontynuować przedmiotowe zadanie.Dlatego zapraszam Państwa do udziału w sondażu na temat ww. kwestii. Sondaż będzie wiążący dla Zarządu Dzielnicy IV Prądnik Biały, który przedłoży Radzie [...]