PL | EN
Dzielnica IV Prądnik Biały
Środa | 12-05-2021
Aktualności
2020.08.11. 16:15
Przebudowa ul. Radzikowskiego pomiędzy Lentza i Weissa
Od 10 sierpnia wystartują prace związane z przebudową kanalizacji opadowej i sieci gazowej. Tydzień później rozpoczną się prace na jezdni, na przebudowywanym fragmencie jezdni zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy i zamknięta jezdnia północna. W związku z utrudnieniami ruchu samochodowego i rowerowego zaplanowano objazdy - prace tego etapu potrwają do połowy września (następnie prace przeniosą się na jezdnię południową na ul. Radzikowskiego). Inwestycja zostanie przeprowadzona przez dewelopera, planującego tam swoją inwestycję. 
Więcej na ten temat w artykule portalu lovekrakow.pl [TUTAJ].
2020.08.07. 13:52
Droga rowerowa wzdłuż ul. Conrada
Portal lovekrakow.pl informuje o wyborze przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa projektanta nowego odcinka drogi dla rowerów od wiaduktu kolejowego aż do istniejącego odcinka w rejonie sklepu IKEA przy ul. Conrada. 
Do czerwca przyszłego roku ma powstać projekt wraz z potrzebnymi uzgodnieniami. Więcej na ten temat w artykule TUTAJ. 
2020.08.04. 12:06
"Rejon ulic Łokietka - Glogera": komunikat ws. projektu MPZP
Rada Dzielnicy IV Prądnik Biały informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Rejon ulic Łokietka – Glogera” w okresie od 27 lipca do 24 sierpnia 2020 roku.
 Z rozwiązaniami ww. planu można się zapoznać poprzez:
- bezpośredni kontakt i obsługę obywateli w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, ul. Mogilska 41, godz. 8:00 – 15:00 (z wyjątkiem sobót i niedziel) – wyłącznie po uprzednim umówieniu i potwierdzeniu wizyty mailowo pod adresem bp.umk@um.krakow.pl lub telefonicznie pod numerami: 12 616-8526, -8542;
- wgląd do projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl/?dok_id=84498
 
Uwagi do projektu planu można składać na piśmie z podaniem oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, a także imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 września 2020 r. w Wydziale Planowania [...]
2020.07.27. 08:18
Interwencje ws. os. Gotyk
Dominik Franczak - Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy IV oraz Dariusz Partyka - Z-ca przewodniczącego skierowali pisma do nadzoru budowlanego i Prezydenta Krakowa ws. grodzenia niezabudowanych działek położonych w wąwozie pomiędzy ul. Felińskiego i ul. Meiera oraz - szerzej - zapewnienia zrównoważonego rozwoju os. Górka Narodowa Wschód i os. Gotyk oraz zakończenie prac nad miejskim planem zagospodarowania przestrzennego. 
W liście do Pani mgr inż. Małgorzaty Boryczko, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Dominik Franczak zwrócił się z prośbą o podanie informacji, czy prowadzone jest postępowanie związane z prywatną inwestycją pom. ul. Felińskiego a ul. Meiera - jeśli tak, to w jakim przedmiocie. Przewodniczący Franczak zwrócił ponadto uwagę na konieczność sprawdzenia legalności wymienionych działań oraz czy istnieje podstawa do wstrzymania prac i usunięcia ogrodzenia. Przeczytaj cały dokument TUTAJ. 
Z kolei Dariusz Partyka w dokumencie do Pana prof. Jacka Majchrowskiego, Prezydenta Miasta Krakowa podkreślił konieczność kompleksowych działań dot [...]