PL | EN
Dzielnica IV Prądnik Biały
Środa | 20-11-2019
Aktualności
2018.08.11. 19:28
Remont na ulicach Kazimierza Wyki i Łukasza Górnickiego

W przyszłym tygodniu ruszają prace remontowe na ulicach Kazimierza Wyki oraz Łukasza Górnickiego.

W poniedziałek (13 sierpnia br.) rozpocznie się remont ulicy Kazimierza Wyki. Jezdnia tej ulicy zyska nową nawierzchnię, a wzdłuż niej wyremontowane zostaną chodniki oraz krawężniki. W pierwszym etapie prowadzone będą prace brukarskie, roboty związane z wymianą nawierzchni jezdni planowane są pod koniec miesiąca. Przejazd dla pojazdów zostanie utrzymany.
W dniach 13-14 sierpnia br. (poniedziałek-wtorek) prowadzone będą prace związane z wymianą nawierzchni jezdni na ulicy Łukasza Górnickiego. Nowa nawierzchnia pojawi się na odcinku od wiaduktu kolejowego do ulicy Henryka Pachońskiego. Przejazd dla pojazdów zostanie utrzymany, w trakcie prac pojawią się osoby, które będą kierować ruchem.http://zikit.krakow.pl/utrudnienia/222327,1794,komunikat,remont_na_ulicach_kazimierza_wyki_i_lukasza_gornickiego.html
2018.08.08. 09:47
TUNEL NA RYDLA TRZEBA TERAZ ODKOPAĆ
2018.08.07. 19:54
Spotkanie w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego
Zapraszamy na spotkanie konsultacyjne w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Rejon ulic Pachońskiego, Wyki, Łokietka” w dniu 9.08.2018 (czwartek), o godz. 18:00 w Przedszkolu nr 165, przy ul. Danka 1.OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 29 czerwca 2018 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rejon ulic Pachońskiego, Wyki, Łokietka" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją.
2018.08.07. 10:03
Bronowice: po wycince drzew na działce Caritasu powstaną bloki