PL | EN
Dzielnica IV Prądnik Biały
Czwartek | 24-09-2020
Aktualności
2020.01.31. 21:44
Ruszył nabór do projektu „Proaktywni z POWER-em!”!
Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie „Proaktywni z POWER-em” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest adresowany do osób w wieku 18-29 lat, które mieszkają na terenie miasta Krakowa lub powiatu krakowskiego, wielickiego, wadowickiego, proszowickiego, olkuskiego, miechowskiego, myślenickiego.
Poza tym uczestnicy projektu muszą być osobą bierną zawodowo i spełniasz przynajmniej JEDEN z poniższych warunków: zamieszkiwanie obszarów wiejskich (poza ZIT) lub bycie rodzicem powracającym na rynek pracy lub bycie osobą z niepełnosprawnościami.
Ponadto adresatami są imigranci i reemigranci bezrobotni lub bierni zawodowo lub pracujący.
Korzyści z udziału w projekcie:

możliwość odbycia płatnego stażu i otrzymania zatrudnienia po jego zakończeniu
możliwość wyboru interesującego szkolenia
udział w warsztatach uczących technik autoprezentacji oraz profesjonalne wsparcie stylisty
pomoc w przygotowaniu profesjonalnych dokumentów [...]
2020.01.28. 14:11
Kraków bez barier 2019
Jakie są najlepsze rozwiązania architektoniczne, ułatwiające funkcjonowanie niepełnosprawnym? Kto - mimo swych ograniczeń - realizuje swoje pasje i jednocześnie promuje nasze miasto? Jak są realizowane dobre praktyki i wprowadzane nowoczesne technologie związane z osobami niepełnosprawnymi? Które firmy i instytucje włączają się w działalność na rzecz rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem?
Odpowiedzi na powyższe pytania poznać będzie można dzięki wynikom konkursu "Kraków bez barier" 2019, do którego zgłoszenia trwają do 24 lutego 2020 r. 
Wyróżnie to zostanie przyznane w kategoriach:
1. „Budownictwo dostępne, w kategoriach:

obiekty użyteczności publicznej,
przestrzeń publiczna,
obiekty i przestrzenie zabytkowe”;

2. „Innowacyjne technologie i innowacyjne projekty badawcze”;
3. „Projekty i wydarzenia społeczne promujące Kraków jako miasto przyjazne osobom z  niepełnosprawnościami„
4. „Osobowość roku”;
5. „Najlepsza Firma wspierająca Krakowską Kartę Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem” [...]
2020.01.24. 11:24
Awaria sieci telefonicznej
Szanowni Państwo, informujemy, że z powodu awarii sieci telefonicznej nie jest możliwy kontakt z Biurem Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały za pomocą telefonu. Trwają prace nad usunięciem awarii - bardzo prosimy o kontakt mailowy lub osobisty. rada@dzielnica4.krakow.pl 
Przepraszamy za zaistniałe niedogodności. 
2020.01.24. 09:45
Zmiana w składzie Rady Dzielnicy IV
Na XX sesji Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały radni - w związku ze śmiercią Pani Beaty Bryniarskiej - byli zmuszeni wygasić jej mandat. Dziękujemy Pani Beacie Bryniarskiej za pracę na rzecz mieszkańców i Dzielnicy Prądnik Biały. 
Jednocześnie, w związku z wygaśnięciem mandatu członka Rady Dzielnicy IV, Pani Beaty Bryniarskiej na jej miejsce w skład Rady Dzielnicy IV wstępuje Pan Michał Kończakowski, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów i nie utracił prawa wybieralności.