PL | EN
Dzielnica IV Prądnik Biały
Środa | 20-01-2021
Aktualności
2020.03.18. 18:31
[ANKIETA] Modernizacja placu zabaw pomiędzy ul. Opolską a Krowoderskich Zuchów
Zachęcamy do udziału w ankiecie dotyczącej modernizacji placu zabaw pomiędzy ul. Opolską a Krowoderskich Zuchów. To inwestycja o którą zabiegali Radni Miasta Krakowa - Pani Teodozja Maliszewska i Pan Jakub Kosek we współpracy z Panem Dominikiem Franczakiem - Przewodniczącym Rady i Zarządu Dzielnicy IV Prądnik Biały i Radnymi Dzielnicowymi - Panią Dominiką Miską, Mieczysławem Dzierżakiem oraz Grzegorzem Chmurzyńskim. 
[ANKIETA]
Opracowana przez Zarząd Zieleni Miejskiej ankieta internetowa dot. zagospodarowania działki nr 4/1 obręb 44 jedn. ewid. Krowodrza (teren pomiędzy ul. Opolską a Krowoderskich Zuchów) została przygotowana wobec zwiększającego się ryzyka rozprzestrzeniania się koronowirusa Sars-COV-2  i odwołanych spotkań z mieszkańcami oraz dyżurów eksperckich. Do wypełnienia powyższej ankiety zachęcamy do 17 kwietnia 2020 r. 
- Dzięki temu każdy z Państwa ma możliwość zaprezentowania swoich pomysłów i potrzeb. Przeżywamy wspólnie trudny czas, jednak [...]
2020.03.18. 12:15
Górka Narodowa / os. Gotyk: wydłużenie terminu wyłożenia i składania uwag do projektu MPZP
OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Krakowa o wydłużeniu terminów wyłożenia i składania uwag do wykładanych do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w tym dla obszaru "Górka Narodowa - Os. Gotyk" - w związku z sytuacją kryzysową wynikającą z zagrożenia rozprzestrzeniania się choroby COVID-19. 
Dyskusja publiczna, przewidziana na dzień 26 marca 2020 r., została anulowana. Nowy termin zostanie ustalony w odrębnym obwieszczeniu w późniejszym terminie. 
2020.03.16. 19:59
Budżet Obywatelski 2020
Szanowni Państwo, rusza kolejna, VII edycja Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa. To wyjątkowa okazja do rzeczywistego i bezpośredniego współdecydowania o tym, na co zostanie wydana część budżetu Miasta Krakowa. Cieszymy się z coraz większego zainteresowania taką formą partycypacji społecznej, która daje możliwość zgłaszania i promowania własnych ciekawych pomysłów na rzecz mieszkańców, przyczyniających się do poprawy funkcjonowania najbliższego nam otoczenia.
Jednym słowem nowy rok, nowa edycja i nowa odsłona. 12 lutego 2020 r. Rada Miasta Krakowa uchwaliła nowy Regulamin Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa.

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, wysokość budżetu obywatelskiego to co najmniej 0,5 proc. Wydatków gminy zawartych w ostatnim sprawozdaniu z wykonania budżetu. Radni zdecydowali, że 80 proc. Tej kwoty zostanie przeznaczone na zadania dzielnicowe, reszta na zadania ogólnomiejskie.
W regulaminie znalazł się zapis tłumaczący ogólnodostępność projektu. Należy ją rozumieć [...]
2020.03.13. 18:07
INFORMACJA
Szanowni Państwo, mając na uwadze obecną sytuację związaną z zagrożeniem epidemicznym wirusem SARS-CoV-2, obowiązującymi przepisami i zaleceniami, a także w celu zapewnienia Państwu bezpieczeństwa, informuję:


Biuro Rady pracuje bez zmian, jednakże do momentu zawieszenia stanu epidemii nie realizuje bezpośredniej obsługi stron,
kontakt i zgłaszanie spraw są możliwe wyłącznie w dwóch formach:a) mailowo (preferowana forma) na adres: rada@dzielnica4.krakow.plb) papierowej poprzez pocztę lub umieszczenie korespondencji bezpośrednio w skrzynce pocztowej Biura Rady znajdującej się na furtce wejściowej do Rady (w tym przypadku korespondencja będzie otwierana i przyjmowana na Dziennik Podawczy z okresem karencji wynoszącym 72h od momentu wyjęcia ze skrzynki lub odbioru z Poczty [identycznie jak w przypadku postępowania przez ZUS], korespondencja ze skrzynki wyjmowana będzie nie rzadziej niż raz na dwa dni robocze),
dyżury stacjonarne radnych oraz wszelkie spotkania [...]