PL | EN
Dzielnica IV Prądnik Biały
Niedziela | 20-06-2021
Aktualności
2020.09.09. 20:29
Miód i pszczelarze na Prądniku Białym
Zarząd i Rada Dzielnicy IV Prądnik Biały wspiera działające na naszym terenie Koło Pszczelarzy Krowodrza-Prądnik im. Ks. Jana Dzierżonia. Przykładem zacieśnienia współpracy jest fakt, iż od kilku lat Święto Miodu odbywa się razem z Dniem Seniora. Niestety w bieżącym roku sytuacja epidemiczna spowodowana pandemią koronawirusa pokrzyżowała organizatorom plany. W trosce o bezpieczeństwo najbardziej zagrożonej grupy jaką są seniorzy podjęto decyzję o nieorganizowaniu tej imprezy.
Koło Pszczelarzy działa od 2002 roku i Koło zrzesza nie tylko pszczelarzy z Dzielnicy IV Prądnik-Biały, ale również z sąsiednich dzielnic oraz podkrakowskich gmin. Od ponad dziesięciu lat miejscem comiesięcznych spotkań członków koła są gościnne progi Dworku Białoprądnickiego. Co roku pod koniec lata organizowany tam jest Krowoderski Dzień Miodu. Od kilku lat, w wyniku zacieśnienia współpracy pomiędzy Kołem Pszczelarzy i Centrum Kultury, Święto Miodu odbywa się razem z Dniem Seniora. Takie połączenie okazało się strzałem w dziesiątkę [...]
2020.09.08. 22:16
Prądnik Biały - odkryj go na nowo
Powstaje interaktywny e-book oraz audiobook poświęcony naszej dzielnicy! E-book będzie aplikacją łączącą narrację z zagadkami i zadaniami do wykonania on-line. Wszystko to w ramach inicjatywy fundacji "Trasa dla Bobasa" pod nazwą "Moja okolica - nasza dzielnica", w ramach którego powstaną takie publikacje dotyczące czterech dzielnic miasta Krakowa.
Zostaną przygotowane publikacje pt. "Prądnik Biały - odkryj go na nowo!", "Krowodrza - odkryj ją na nowo!" , "Bronowice - odkryj je na nowo!" oraz "Zwierzyniec - odkryj go na nowo!". Czytelnicy e-booków (dzieciaki 8-12 l.)  zostaną zaproszeni do udziału w konkursie z nagrodami.
 Wydarzenie jest finansowane ze środków Gminy Miejskiej Kraków, realizowane w partnerstwie z Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki oraz Biblioteką Kraków oraz objęte patronatem Dzielnicy IV Prądnik Biały.
Publikacja na stronie www.szpiedzywiedzy.pl planowana jest na przełom września/października, a koika, a konkurs będzie trwał do końca listopada 2020 r [...]
2020.09.02. 12:40
Konsultacje konsultacje dot. Programu Aktywności Społecznej i Integracji Osób Starszych na lata 2021-2025
Urząd Miasta Krakowa jest w trakcie konsultacji społecznych programu określającego kierunki działań Gminy Miejskiej Kraków w obszarze polityki senioralnej. Zachęcamy do udziału!
Prezydent Miasta Krakowa zaprasza mieszkańców Krakowa oraz zainteresowane organizacje pozarządowymi i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Programu Aktywności Społecznej i Integracji Osób Starszych na lata 2021-2025, określających kierunki działań Gminy Miejskiej Kraków w obszarze polityki senioralnej.
Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną na podstawie Uchwały nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r [...]
2020.08.28. 16:03
Ogródek Jordanowski na ukończeniu
Ogródek przy ul. Koniecznego jest na ukończeniu. Powstało kolejne miejsce dla dzieci i młodzieży w naszej dzielnicy!
Odbiory ostatniej części mają być na jesieni i tym samym zakończy się ostatni etap modernizacji. W ten sposób zostało zagospodarowane i noworześnie urządzone zielone miejsce idealne do zabawy i rekreacji. 
- Ogromnie mnie cieszy realizacja tego zadania. Planujemy także zagospodarowanie terenu zielonego pomiędzy Konecznego, a Jaracza. Ale wymaga to zabezpieczenia środków, co w czasie cięcia i oszczędności budżetu miasta jest bardzo trudne - mówi Dominik Franczak, przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy IV. - Ale będę o to zabiegał i już rozpocząłem rozmowy - dodaje radny dzielnicy.