PL | EN
Dzielnica IV Prądnik Biały
Czwartek | 24-06-2021
Aktualności
2020.09.02. 12:40
Konsultacje konsultacje dot. Programu Aktywności Społecznej i Integracji Osób Starszych na lata 2021-2025
Urząd Miasta Krakowa jest w trakcie konsultacji społecznych programu określającego kierunki działań Gminy Miejskiej Kraków w obszarze polityki senioralnej. Zachęcamy do udziału!
Prezydent Miasta Krakowa zaprasza mieszkańców Krakowa oraz zainteresowane organizacje pozarządowymi i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Programu Aktywności Społecznej i Integracji Osób Starszych na lata 2021-2025, określających kierunki działań Gminy Miejskiej Kraków w obszarze polityki senioralnej.
Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną na podstawie Uchwały nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r [...]
2020.08.28. 16:03
Ogródek Jordanowski na ukończeniu
Ogródek przy ul. Koniecznego jest na ukończeniu. Powstało kolejne miejsce dla dzieci i młodzieży w naszej dzielnicy!
Odbiory ostatniej części mają być na jesieni i tym samym zakończy się ostatni etap modernizacji. W ten sposób zostało zagospodarowane i noworześnie urządzone zielone miejsce idealne do zabawy i rekreacji. 
- Ogromnie mnie cieszy realizacja tego zadania. Planujemy także zagospodarowanie terenu zielonego pomiędzy Konecznego, a Jaracza. Ale wymaga to zabezpieczenia środków, co w czasie cięcia i oszczędności budżetu miasta jest bardzo trudne - mówi Dominik Franczak, przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy IV. - Ale będę o to zabiegał i już rozpocząłem rozmowy - dodaje radny dzielnicy. 
2020.08.26. 15:05
Czy odwołania odsuną tramwaj na Krowodrzą Górkę?
Z końcem lipca w Urzędzie Wojewódzkim znalazły się odwołania i zażalenia ws. tej oczekiwanej od lat inwestycji, pomimo że prace przygotowane są już zaawansowane od kilku tygodni. Tematem realizacji budowy tramwaju na Krowodrzą Górkę zajęła się "Gazeta Krakowska". 
W artykule znajdziemy kompleksowe opracowanie reguł i zasad, które obowiązują przy tego typu inwestycjach oraz ograniczają urząd Wojewody Małopolskiego. Istotnym faktem jest to, że same odwołania i zażalenia nie wstrzymują inwestycji. Jak zauważa, cytowany w artykule, Dominik Franczak, przewodniczący Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały: - Dopiero ich pozytywne rozpatrzenie mogłoby hipotetycznie wstrzymać daną realizację. 
Jak dodaje przewodniczący Franczak przez lata jego pracy w Radzie Dzielnicy nie spotkał się z przypadkiem, by takie odwołanie wstrzymało ostatecznie prace budowlane. Warto ponadto podkreślić, że ewentualne opóźnienia mogą dotyczyć jakiegoś odcinka inwestycji, a nie jej w całości, zwłaszcza ze względu na konieczność rozliczenia jej do 2023 roku [...]
2020.08.20. 22:55
Nowy numer "Gazety Lokalnej"
Ukazał się nowy numer "Gazety Lokalnej", a w nim m.in. dużo informacji na temat tramwaju na Górkę Narodową, o pierwszym w dzielnicy ekochodniku i wynikach wyborów prezydenckich. 
Na okładce zamieściliśmy zdjęcie tramwaju linii 55, jadącego na Górkę Narodową. Oczywiście jest to tylko fantazja i fotomontaż, ale mamy nadzieję, że niedługo stanie się rzeczywistością.
Gazeta w wersji elektronicznej (pdf)