PL | EN
Dzielnica IV Prądnik Biały
Wtorek | 19-01-2021
Aktualności
2019.12.03. 19:58
XVII nadzwyczajna sesja Rady Dzielnicy
Zapraszamy na XVII nadzwyczajną sesję  Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały w dniu 09.12.2019 r. o godz. 17.00 - Zajazd Kościuszkowski, ul. Białoprądnicka 3 w Krakowie

MATERIAŁY NA NAJBLIŻSZĄ SESJĘ
2019.11.27. 16:23
Ostatnia edycja "P jak pracuj!"

BEZPŁATNE SZKOLENIA I PŁATNE STAŻE!
Jeśli masz powyżej 30 roku życia, pozostajesz bez pracy, zamieszkujesz miasto Kraków oraz powiat krakowski (zg. Z KC) w szczególności  ob. rewitalizowany i chcesz się przeszkolić lub skorzystać z płatnego stażu zgłoś się do nowego projektu „P jak PRACUJ!”.
W ramach projektu oferujemy:

płatne staże dostosowywane do indywidualnych potrzeb uczestników z możliwością późniejszego zatrudnienia.
szkolenia zawodowe dopasowane do potrzeb i predyspozycji Uczestników Projektu.
wsparcie wizażystki oraz udział w warsztatach Aktywnego Poszukiwania Pracy i Pozytywnego Wizerunku.
opieka osobistego opiekuna oraz pośrednictwo pracy.
indywidualne doradztwo w tym zawodowe, psychologiczne, a także coaching oraz poradnictwo z zakresu organizacji opieki nad osobami zależnymi.

Projekt adresowany jest do niepracujących os. w wieku 30 i więcej, które spełniają jeden z poniższych warunków:

osoby powyżej 50. roku życia,
osoby długotrwale bezrobotne (powyżej [...]
2019.11.21. 07:53
Informacja ws. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Tonie A - B"
Wydział Planowania Przestrzennego informuje, że na podstawie Uchwały Nr XXVII/614/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 października 2019 r. przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Tonie - A - B" obejmującego obszar określony na załączniku graficznym do niniejszego pisma. 
Rada i Zarząd Dzielnicy IV Prądnik Biały mogą zgłaszać postulaty i propozycje odnośnie sposobu zagospodarowania przestrzennego wyżej wymienionego obszaru w terminie do dnia 20 grudnia 2019 r. na adres Wydziału Planowania Przestrzennego. 
Równocześnie Wydział informuje, że od dnia 8 listopada do dnia 20 grudnia 2019 r. można składać na piśmie wnioski do planu na adres Wydziału. 
Szczegóły w załączniku. 
2019.11.19. 19:44
XVI sesja Rady Dzielnicy
Zapraszamy na XVI sesję  Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały w dniu 28.11.2019 r. o godz. 17.00 - Zajazd Kościuszkowski, ul. Białoprądnicka 3 w Krakowie

MATERIAŁY NA NAJBLIŻSZĄ SESJĘ