PL | EN
Dzielnica IV Prądnik Biały
Niedziela | 25-10-2020
Aktualności
2020.09.18. 08:12
Zieleń w ramach budowy linii tramwajowej KST etap III
Zarząd Inwestycji Miejskich - zgodnie z ustaleniami ze spotkania online z dnia 10.09.2020 r. - poniższym linku przedstawia ostemplowany przez AU UMK projekt budowlany zieleni: plan sytuacyjny projektowanych nasadzeń zieleni oraz projekt wykonawczy zieleni: plansze nasadzeń zastępczych.

377-KST_PW_17.3 Nasadzenia zastęcze 2019-06-10 - 01
377-KST_PW_17.3 Nasadzenia zastęcze 2019-06-10 - 02 
377-KST_PW_17.3 Nasadzenia zastęcze 2019-06-10 - 03
377-KST_Tom_II.17 str. 157
377-KST_Tom_II.17 str. 158
377-KST_Tom_II.17 str. 160 
377-KST_Tom_II.17 str. 161
377-KST_Tom_II.17 str. 162
377-KST_Tom_II.17 str. 163
377-KST_Tom_II.17 str. 164
377-KST_Tom_II.17 str. 165
377-KST_Tom_II.17 str. 166

 
Równocześnie, przesyłamy poniżej link do pobrania projektu zagospodarowania terenu naniesionego na ortofotomapę: https://tiny.pl/7p155 oraz krótki opis dotyczący wycinki i nasadeń zieleni:
 
W ramach przedmiotowej inwestycji do wycinki drzew przeznaczono wyłącznie zieleń kolidującą z projektowanym układem drogowym i ograniczono ją do niezbędnego minimum [...]
2020.09.15. 22:36
XXVII sesja Rady Dzielnicy
Informujemy, że w dniu 24.09.2020 r. o godz. 17.30 odbędzie się XXVII sesja Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały, w Sali Kominkowej w „Dworku Białoprądnickim”, ul. Papiernicza 2. Sesja odbędzie się w trybie stacjonarno - zdalnym.
__________
Szanowni Państwo,
Informuję, że istnieje możliwość udziału w sesjach zwołanych na dzień 24 września br. w formie stacjonarnej lub zdalnej. Sesje odbędą się: o godz. 17.00 - sesja XXVI oraz o godz. 17.30 sesja XXVII Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały (w załączeniu porządek obrad sesji). Powyższe Sesje Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały odbędą się w Sali Kominkowej w "Dworku Białoprądnickim" przy ul. Papiernicza 2.
Mając na uwadze obecną sytuację związaną z zagrożeniem epidemicznym wirusem SARS-CoV-2, obowiązującymi przepisami i zaleceniami, a także w celu zapewnienia Państwu bezpieczeństwa oraz przygotowania pomieszczeń i platformy komunikacyjnej, o chęci wzięcia udziału należy poinformować Biuro Rady wyłącznie mailowo do 22 września br [...]
2020.09.15. 22:18
XXVI sesja Rady Dzielnicy
Informujemy, że w dniu 24.09.2020 r. o godz. 17.00 odbędzie się XXVI sesja Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały, w Sali Kominkowej w „Dworku Białoprądnickim”, ul. Papiernicza 2. Sesja odbędzie się w trybie stacjonarno - zdalnym.
__________
Szanowni Państwo,
Informuję, że istnieje możliwość udziału w sesjach zwołanych na dzień 24 września br. w formie stacjonarnej lub zdalnej. Sesje odbędą się: o godz. 17.00 - sesja XXVI oraz o godz. 17.30 sesja XXVII Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały (w załączeniu porządek obrad sesji). Powyższe Sesje Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały odbędą się w Sali Kominkowej w "Dworku Białoprądnickim" przy ul. Papiernicza 2.
Mając na uwadze obecną sytuację związaną z zagrożeniem epidemicznym wirusem SARS-CoV-2, obowiązującymi przepisami i zaleceniami, a także w celu zapewnienia Państwu bezpieczeństwa oraz przygotowania pomieszczeń i platformy komunikacyjnej, o chęci wzięcia udziału należy poinformować Biuro Rady wyłącznie mailowo do 22 września br [...]
2020.09.14. 21:29
Posiedzenia komisji Rady / 16.09.2020 r.
Informujemy o posiedzeniach komisji, które odbędą się dnia 16 września 2020 roku w godzinach:

Komisja Infrastruktury, Terenów Zielonych, ….. – godz. 16.30
Komisja Kultury i Informacji – godz. 16.45
Komisja Praworządność i Bezpieczeństwa – godz. 17.00
Komisja Mieszkalnictwa i Lokali Komunalnych – godz. 17.10
Komisji Sportu – godz. 17.20

 
Posiedzenia odbędą się w siedzibie Biura i Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały.