PL | EN
Dzielnica IV Prądnik Biały
Czwartek | 22-10-2020
Aktualności
2019.07.24. 20:44
"Dobry Czas na akceptację do zmian"
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zachęca do udziału w projekcie „Dobry Czas na Adaptację do Zmian”, adresowanym dla zwolnionych lub zagrożonych zwolnieniem oraz osób dla odchodzących z rolnictwa
Projekt „Dobry Czas na Adaptację do Zmian” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.4 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian, poddziałanie 8.4.2. Adaptacja do zmian, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.
2019.07.19. 19:43
Akcja dodatkowej deratyzacji
W terminie 1 sierpnia - 15 października 2019 roku Urząd Miasta Krakowa ogłasza dodatkową akcję deratyzacji.
Szczegóły w załączniku.
2019.07.15. 20:38
Ul. Zygmuntowska: spotkanie konsultacyjne
Serdecznie zapraszamy w imieniu Rady i Zarządu Dzielnicy IV Prądnik Biały mieszkańców na spotkanie konsultacyjne, tematem spotkania będzie montaż znaku D – 40 (strefa zamieszkania) na ul. Zygmuntowskiej.
Spotkanie odbędzie się 18 lipca 2019 roku 
w Szkole Podstawowej nr 119, przy ul. Czerwieńskiego 1, o godz. 18.00

Dominik Franczak                                Jakub KosekPrzewodniczący Rady Dzielnicy IV          Radny Miasta Krakowa
Dariusz PartykaZ-ca Przewodniczącego Rady Dzielnicy IV
Michał ŻurekRadny Dzielnicy IV Prądnik Biały
2019.07.15. 20:21
Ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej: spotkanie konsultacyjne
Serdecznie zapraszamy w imieniu Rady i Zarządu Dzielnicy IV Prądnik Biały mieszkańców na spotkanie konsultacyjne, tematem spotkania będzie koncepcja przebudowy/rozbudowy ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej.
Spotkanie odbędzie się 16 lipca 2019 roku (wtorek)
w Zespole Szkół nr 5, przy ul. Mackiewicza 15 o godz. 18.00.
 
Dominik Franczak                                                            Jakub KosekPrzewodniczący Rady Dzielnicy IV                                       Radny Miasta Krakowa
Dariusz Partyka                                                                    Z-ca [...]