PL | EN
Dzielnica IV Prądnik Biały
Poniedziałek | 21-06-2021
Aktualności
2020.02.26. 20:30
Co musisz wiedzieć o koronawirusie....
Prezentujemy podstawowe informacje Ministerstwa Zdrowia na temat nowego koronawirusa SARS-Cov-2, wywołującego chorobę o nazwie COVID-19. Jednocześnie zachęcamy do skorzystania z infolinii NFZ: 800 190 590.
Choroba objawia się najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem. Co musisz wiedzieć o koronawirusie.... Czytaj: strona MZ. 
ZALECENIA

Często myj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu, używaj płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%).Dlaczego? Mycie rąk ww. metodami zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach.
Podczas kaszlu i kichania zakryj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – natychmiast wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu – płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%).Dlaczego? Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków i wirusów. Jeśli kichasz lub kaszlesz w dłonie, możesz zanieczyścić przedmioty lub dotykane osoby [...]
2020.02.18. 20:48
Oświatowa strona Prądnika: szkoła i przedszkole na osiedlu Gotyk
We wrześniu tego roku zostanie otwarty nowy publiczny zespół szkolno-przedszkolny na krakowskim osiedlu Gotyk. Będzie mogło uczęszczać tutaj aż 500 dzieci. Inwestycja zostanie ukończona rok wcześniej, niż pierwotnie planowano. To bardzo dobry i ważny krok w rozwoju Prądnika. Dlaczego jej znaczenie jest tak istotne dla tej części miasta oraz jak to możliwe, że zostanie oddana do użytku jeszcze w tym roku? Na te i inne pytania odpowiada rzecznik Zarządu Inwestycji Miejskich, Jan Machowski, a także pochodzący z Prądnika Białego radny Jakub Kosek.

Niezwykle ważna inwestycja
Górka Narodowa jest osiedlem na północy Krakowa, które zamieszkuje ok. 8 tys. osób. Co  najmniej drugie tyle wynajmuje tutaj mieszkania. Do tej pory najbliższe szkoły, do których uczęszczać mogły dzieci z tej części dzielnicy, zlokalizowane były na terenach, takich jak Olsza na Prądniku Czerwonym i w Witkowicach.
–  To dlatego szkoła na osiedlu Gotyk jest tak ważną inwestycją dla mieszkańców północnej części Krakowa – tłumaczy radny Jakub Kosek [...]
2020.02.18. 19:04
XXI sesja Rady Dzielnicy
Zapraszamy na XXI sesję Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały w dniu 27.02.2020 r. o godz. 17.00 - Zajazd Kościuszkowski, ul. Białoprądnicka 3 w Krakowie

MATERIAŁY NA NAJBLIŻSZĄ SESJĘ
2020.02.17. 22:23
Konsultacje społeczne ws. zmian dot. odpadów komunalnych
Prezydent Miasta Krakowa zaprasza mieszkańców i organizacje pozarządowe dla których przedmiot konsultacji mieści się w zakresie działań statutowych do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektów uchwał Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w Zintegrowanym Systemie Gospodarowania Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków.
Jest to podyktowane obowiązkiem, jaki obowiązuje każdą gminę w naszym kraju po wejściu w życie 6 września 2019 r. ustawy z z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, wprowadzająca szereg uregulowań prawnych, w konsekwencji których konieczne są zmiany w Zintegrowanym Systemie Gospodarowania Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków. Zgodnie z art. 9 ust. 1, Rada Miasta Krakowa jest obowiązana dostosować uchwały w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
W ramach konsultacji przeprowadzone zostaną: otwarte spotkanie [...]