PL | EN
Dzielnica IV Prądnik Biały
Poniedziałek | 21-06-2021
Aktualności
2020.02.12. 19:02
Remonty ul. Żmujdzkiej i ul. Siemaszki bardziej jasne
Dzięki poniedziałkowemu spotkaniu w SP nr 107 przy ul. Zdrowej 6 mieszkańcy mają większą wiedzę nt. rozbudowy ul. Żmujdzkiej poprzez budowę lewoskrętu w al. 29 Listopada oraz przebudowy ul. Siemaszki poprzez budowę miejsc parkingowych pomiędzy ul. Lekarską a ul. Zdrową. W spotkaniu uczestniczyli: Pan Jakub Kosek. Radny Miasta Krakowa, Pan Dominik Franczak – Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy IV, Pan Dariusz Partyka – Z-ca Przewodniczącego Rady i Zarządu Dzielnicy IV i Pan Antoni Matras – Radny Dzielnicy IV Prądnik Biały, a ponadto projektanci i urzędnicy miejscy.
Była to możliwość automatycznego rozwiania obaw i zastrzeżeń co projektów przez zaproszonych gości, natomiast przebudowa ul. Siemaszki wiązała się z dwoma konkretnymi rozwiązaniami:
1.    Kilku mieszkańców postulowało wytyczenie dodatkowej zatoki na odcinku od Siemaszki 39 do ul. Zdrowej, gdzie przy przesadzeniu młodych drzew i wycięciu krzaków byłoby możliwe wygospodarowanie zatoki na 1-2 miejsca parkingowe [...]
2020.02.12. 15:42
Usunięta awaria telefoniczna
Szanowni Państwo, informujemy, że awaria sieci telefonicznej została już usunięta. Możliwy jest zatem kontakt z Biurem Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały za pomocą telefonu:. 12 638 10 12
Cały czas polecamy ponadto kontakt mailowy lub osobisty.  
2020.02.11. 19:32
Aktywni - Efektywni. Płatne staże z możliwością zatrudnienia
Ruszył nabór do projektu "Aktywni - Efektywni", który jest wsparciem osób, które przez dłuższy czas pozostają bez stałego miejsca zatrudnienia. 

Zgłoszenia do udziału w projekcie dostępne na stronie: www.aktywniefektywni.info.pl
Projekt realizuje InBIT Sp. z o.o.  - dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 12 626 00 95 / 12 617 18 91, e-mail: aktywniefektywni@inbit.pl oraz w Biurze Projektu: Plac gen. Wł. Sikorskiego 2,  31-115 Kraków
2020.02.11. 11:45
ARiMR: Duże pieniądze na duże przetwórstwo
Do 15 mln zł wsparcia będą mogły uzyskać firmy z branży przetwórstwa produktów rolnych!
Od 27 lutego do 27 marca b.r. oddziały regionalne ARMiR będą przyjmować wnioski na "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój". O pomoc mogą się ubiegać firmy z branży przetwórstwa produktów rolnych lub zajmujące się ich sprzedażą hurtową. 
Dotacje można otrzymać m.in. na budowę lub modernizację budynków wtnkrzgsfgwanych do prowadzonej działalności; zakup (wraz z instalacją) lub leasing zakończony przeniesieniem prawa własności maszyn lub urządzeń; zakup aparatury pomiarowej, kontrolnej oraz sprzętu do sterowania procesem produkcji. 
Szczegółowe informacje:

na stronie internetowej www.armir.gov.pl
na facebooku MałopolskiARiMR
w załączniku