PL | EN
Dzielnica IV Prądnik Biały
Wtorek | 19-01-2021
Aktualności
2019.09.06. 12:22
Zawiadomienie o modernizacji gruntów i budynków dla obr. ew. 24, 25 (Krowodrza)
Prezydent Miasta Krakowa zawiadamia o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków miasta Krakowa dla obrębów ewidencyjnych nr: 24, 25 położonych w jednostce ewidencyjnej Krowodrza. 
Szczegóły w załączniku. 
2019.09.05. 11:50
Dyżur radnego Jakuba Koska odwołany
Biuro Rady i Zarządu Dzielnicy IV - Prądnik Biały uprzejmie informuje, że dzisiejszy dyżur radnego Jakuba Koska zostaje odwołany.
2019.08.28. 17:18
Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej 2019
Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej (ROPS) w Krakowie rozpoczął nabór w Konkursie Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej 2019 r. To już IX edycja tego cyklicznego wydarzenia. Celem Konkursu jest promocja działalności przedsiębiorstw społecznych, w tym organizacji pozarządowych – pokazanie najlepszych dobrych praktyk, zaprezentowanie podmiotów które łączą działalność gospodarczą z ważną misją społeczną.
Konkurs jak co roku organizowany jest w kilku kategoriach (o czym szerzej w załączniku poniżej). Wybieramy Małopolskiego Lidera Przedsiębiorczości Społecznej – czyli przedsiębiorstwo, które działa w Małopolsce już ponad 2 lata, ale także nagradzamy Debiut Roku (czyli podmiot, który działa min. 1 rok). W tych dwóch kategoriach bierzemy pod uwagę nie tylko twarde wyniki z działalności gospodarczej, ale przede wszystkim działania społeczne – aktywizujące pracowników i podopiecznych, działalność na rzecz społeczności lokalnych np. świadczenie ważnych usług dla mieszkańców czy rozwoju lokalnego [...]
2019.08.23. 19:18
XIII sesja Rady Dzielnicy
Zapraszamy na XIII sesję  Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały w dniu 29.08.2019 r., o godz. 17.00 -Zajazd Kościuszkowski, ul. Białoprądnicka 3 w Krakowie.
 
Projekt porządku obrad XIII sesji Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały w dniu 29.08.2019 r., o godz. 17.00, Zajazd Kościuszkowski, ul. Białoprądnicka 3 w Krakowie
1. Otwarcie i powitanie.2. Przedstawienie projektu porządku obrad.3. Przyjęcie protokołu z sesji XI i XII4. Sprawy bieżące, oświadczenia i komunikaty.5. Projekty uchwał: a) projekt uchwały w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IV Prądnik Biały na rok 2019 – druk nr 1 (projekt uchwały Zarządu),b) projekt uchwały w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IV Prądnik Biały na rok 2020 – druk nr 2 (projekt uchwały Zarządu),c) projekt uchwały w sprawie zadań do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Krakowa w latach 2019-2023 – druk nr 3 (projekt uchwały [...]