PL | EN
Dzielnica IV Prądnik Biały
Czwartek | 24-06-2021
Aktualności
2020.01.24. 09:45
Zmiana w składzie Rady Dzielnicy IV
Na XX sesji Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały radni - w związku ze śmiercią Pani Beaty Bryniarskiej - byli zmuszeni wygasić jej mandat. Dziękujemy Pani Beacie Bryniarskiej za pracę na rzecz mieszkańców i Dzielnicy Prądnik Biały. 
Jednocześnie, w związku z wygaśnięciem mandatu członka Rady Dzielnicy IV, Pani Beaty Bryniarskiej na jej miejsce w skład Rady Dzielnicy IV wstępuje Pan Michał Kończakowski, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów i nie utracił prawa wybieralności. 
2020.01.23. 14:15
Tramwaj na Górkę Narodową: stan prac
23 stycznia 2019 r. odbyło się spotkanie w Zarządzie Inwestycji Miejskich ws. tramwaju na Górkę Narodową. Wzięli w nim udział przedstawiciele mieszkańców Pan Dominik Franczak, Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy IV oraz Pani Anna Dunajska, Członkini Zarządu Dzielnicy. W spotkaniu wziął udział ponadto Pan Jakub Kosek, Radny Miasta Krakowa i Radny Dzielnicy IV. 
Jak podał na portalu społecznościowym Pan Jakub Kosek aktualnie czekamy na ostatni dokument potrzebny do ZRiD tj. Decyzje Ministra Infrastruktury o odstępstwa (wniosek złożony 29 listopada 2019 r.). Po skompletowaniu materiałów tj. ww. decyzji oraz naniesieniu zmian z niej wynikających -  będzie 28 dni na zapoznanie się z materiałami dla stron postępowania, a następnie w przypadku braku istotnych uwag będzie wydawana decyzja ZRiD (decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej). 
Najważniejszą informacją jest planowany termin rozpoczęcia robót: czerwiec 2020. Uzgodniono, że po starcie inwestycji organizowane będą co miesiąc spotkania z mieszkańcami ws [...]
2020.01.15. 16:29
#EKOrEWOLUCJA
Urząd Miasta Krakowa z początkiem roku ruszył z kampanią informacyjno-promocyjną #EKOrEWOLUCJA. Jest to kontynuacja prowadzonych i zaplanowanych jeszcze w 2019 roku daiałań. 
UMK zaprasza na stronę internetową, gdzie można znaleźć wszystkie informacje i projekty prowadzone w naszym mieście, a których wspólnym mianownikiem jest ekologia i troska o nasze środowisko (wśród ostatnich informacji np. teksty o: Wodociągach Miasta Krakowa dążących do niezależności energetycznej, wynikach działań w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji, czy zakupie 50 elektrobusów z unijnym dofinansowaniem).
Zapraszamy na www.krakow.pl/eko!
2020.01.14. 21:12
Północna obwodnica: start prac w połowie roku?
Ta wyczekiwana przez mieszkańców inwestycja ma szanse wystartować już w połowie bieżącego roku. Wedle zapewnień urzędników inwestycja pochłonie cały ruch tranzytowy, a także część ruchu miejskiego.  Ciąg obwodnic Krakowa połączy wszystkie wyloty dróg krajowych po północnej stronie z miasta (A4, DK79, DK94, S7,) usprawni przemieszczanie się od strony zachodniej w kierunku północnym (Kielce, Warszawa), zachodnim (Katowice, Wrocław), wschodnim (Tarnów, Rzeszów) bez konieczności przejazdu przez zatłoczone miasto.  
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zawarła umowę na projekt i budowę odcinka drogi ekspresowej S52, stanowiącej północną obwodnicę Krakowa już 13 listopada 2018 r. 12,5-kilometrową trasę realizuje turecko-polskie konsorcjum Gülermak i Mosty Łódź za ponad 1,4 mld zł.  
Krakowski oddział GDDKiA przygotował dwa wnioski o zgodę na realizację inwestycji drogowej (ZRID): pierwszy (odcinek przez Zielonki i Batowice) od 2 stycznia czeka na decyzję wojewody małopolskiego, natomiast drugi ma zostać złożony do końca tego miesiąca [...]