PL | EN
Dzielnica IV Prądnik Biały
Piątek | 07-05-2021
Aktualności
2019.09.24. 11:49
Spotkanie konsultacyjne: ul. Wewnętrzna, Owsiana, Skrajna, Bliski i Północna
Serdecznie zapraszamy w imieniu Rady i Zarządu Dzielnicy IV Prądnik Biały mieszkańców na spotkanie konsultacyjne.
Tematem spotkania będzie zmiana organizacji ruchu na ul. Wewnętrznej, Owsianej, Skrajnej, Bliskiej i Północnej, poprzez wprowadzenie strefy ograniczonej prędkości do  30km/h oraz ograniczenie ruchu na ul. Wewnętrznej do jednego kierunku. Na spotkaniu zapadnie decyzja w którą stronę ma przebiegać ruch na ul. Wewnętrznej. 
Spotkanie odbędzie się 25 września (środa) 2019 roku, o godz. 18.00 w Szkole Podstawowej nr 21 Batalionu Skała AK 12.
Jakub Kosek, Radny Miasta Krakowa 
Dominik Franczak, Przewodniczący Dzielnicy IV Prądnik Biały                                                   
Dariusz Partyka, Zastępca Przewodniczącego Dzielnicy IV Prądnik Biały
Michał Żurek, Przewodniczący Komisji Infrastruktury Dzielnicy IV Prądnik Biały  [...]
2019.09.23. 11:35
Spotkanie konsultacyjne: ul. Żabiniec / ul. Konecznego
Serdecznie zapraszamy w imieniu Rady i Zarządu Dzielnicy IV Prądnik Biały mieszkańców na spotkanie konsultacyjne.
Tematem spotkania będzie:

Rozważenie wprowadzenia całkowitego zakazu parkowania na ul. Żabiniec – omówienie proponowanej nowej organizacji ruchu.
Rozważenie likwidacji boiska do koszykówki znajdującego się w ogródku jordanowskim na ul. Konecznego.

Spotkanie odbędzie się 24 września 2019 roku, o godz. 18.00 w Szkole Podstawowej nr 107 ul. Zdrowa 6
Jakub Kosek, Radny Miasta Krakowa 
Dominik Franczak, Przewodniczący Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały
Serdecznie zapraszamy w imieniu Rady i Zarządu Dzielnicy IV Prądnik Biały mieszkańców na spotkanie konsultacyjne.
Tematem spotkania będzie:
1.     Rozważenie wprowadzenia całkowitego zakazu parkowania na ul. Żabiniec – omówienie proponowanej nowej organizacji ruchu.
2.     Rozważenie likwidacji boiska do koszykówki znajdującego się w ogródku jordanowskim na ul. Konecznego [...]
2019.09.23. 09:29
GŁOSOWANIE: Budżet Obywatelski - bądź aktywny!
Szanowni Państwo, VI edycja Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa nabrała tempa i obecnie jesteśmy w najważniejszej fazie całego projektu, czeka Nas głosowanie mieszkańców Krakowa na projekty poddane pod procedurę głosowania.
W dniach 29 sierpnia br. do 03 września br. Rada Budżetu Obywatelskiego rozpatrywała 99 protestów wniesionych przez projektodawców tegorocznej edycji BO. Efekt działań w kilku statystykach poniżej:

RBO zarekomendowało przywrócenie 26 projektów
Decyzja Prezydenta o odrzuceniu - 4
Braki formalne - 1
Projekty przywrócone - 21

UZASADNIENIA ODRZUCEŃ :

nie uregulowany stan prawny nieruchomości
prowadzone inne działania [ B.O. IV i V edycja]
zastrzeżenia konserwatora zabytków co do planów

Przypominamy!
Na wybrane projekty spośród  118  projektów ogólnomiejskich i 439  projektów dzielnicowych poddanych pod głosowanie, można oddać głos w dniach: od 28 września do 7 października 2019 r.
Głosować na projekty dzielnicowe mogą wyłącznie mieszkańcy [...]
2019.09.17. 20:39
XIV sesja Rady Dzielnicy
Zapraszamy na XIV sesję  Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały w dniu 26.09.2019 r. o godz. 17.00 - Zajazd Kościuszkowski, ul. Białoprądnicka 3 w Krakowie
 
Projekt porządku obrad XIV sesji Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały w dniu 26.09.2019 r., o godz. 17.00, Zajazd Kościuszkowski, ul. Białoprądnicka 3 w Krakowie 
1. Otwarcie i powitanie.
2. Przedstawienie projektu porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji XIII
4.  Sprawy bieżące, oświadczenia i komunikaty.
5. Projekty uchwał:
a) projekt uchwały w sprawie opinii w przedmiocie inwestycji przy ul. Radzikowskiego – druk nr 1 (projekt uchwały Komisji Budownictwa i Planowania Przestrzennego),
b) projekt uchwały w sprawie powołania jury w konkursie plastycznym dla dzieci i młodzieży pt. PRĄDNIK BIAŁY – HISTORIA I WSPÓŁCZESNOŚĆ – druk nr 2 (projekt uchwały Komisji Kultury),
c) projekt uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej ds. wyłonienia nazwy patrona dla ZSP przy ul. Meiera – druk [...]