PL | EN
Dzielnica IV Prądnik Biały
Piątek | 19-07-2019
Aktualności
2016.02.25. 11:25
BUDŻET OBYWATELSKI Zgłaszanie projektów dzielnicowych

Zgłaszanie projektów dzielnicowych
Kto może złożyć propozycję zadania?
Propozycje zadań o charakterze dzielnicowym może składać każdy mieszkaniec dzielnicy, której dotyczy zadanie, który ukończył 16 lat. Do zgłoszenia zadania o charakterze dzielnicowym wnioskodawca dołącza listę poparcia dla propozycji zadania, podpisaną przez co najmniej 15 mieszkańców dzielnicy, którzy ukończyli 16 rok życia.
Jakie informacje należy przygotować, jeśli chce się złożyć propozycję zadania?
Osoba, która chce złożyć propozycję zadania koniecznie musi podać adres mailowy. Adres mailowy będzie niezbędny do dalszego kontaktowania się z jednostkami, które dokonują oceny.Oprócz adresu mailowego, wnioskodawcy będą proszeni o podanie swoich danych:1) Imię i nazwisko;2) Adres zamieszkania;3) PESEL;4) Opcjonalnie numer telefonu kontaktowego;
Opracowując pomysł na propozycję zadania dzielnicowego należy zastanowić się przede wszystkim nad:1) Tytułem (max. 60 znaków);2) konkretnym miejscem realizacji zadania. Może to być zarówno inwestycja w jednym miejscu (np [...]
2016.02.24. 22:44
Zamknięcie skrzyżowania ul. Siewnej, Bociana i Jabłonnej
W związku z koniecznością zamknięcia skrzyżowania ul. Siewnej, Bociana i Jabłonnej, z powodu prowadzonego remontu nawierzchni, od 5 marca (sobota) na okres około miesiąca, wprowadzone zostaną zmiany w funkcjonowaniu Komunikacji Miejskiej w Krakowie.
Więcej informacji.
2016.02.24. 22:38
Wiosenna akcja deratyzacji
2016.02.16. 22:12
Wybrano przebieg nowej linii tramwajowej