PL | EN
Dzielnica IV Prądnik Biały
Poniedziałek | 21-06-2021
Aktualności
2021.04.16. 19:05
[SPOT] Nowe przepisy to wymóg, nie wybór. Tak jak życie.
Od 1 czerwca 2021 r. wchodzi w życie nowelizacja prawa o ruchu drogowym. Nowe przepisy dają pieszym wchodzącym na przejście pierwszeństwo na przejściu przed wszystkimi pojazdami z wyjątkiem tramwajów. 
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego jako pierwszy w kraju rozpoczął kampanię informującą o zmianie od 1 czerwca br. przepisów dotyczących m.in. pierwszeństwa pieszych przy przechodzeniu przez pasy. Analogiczna informacja pojawiła się również w mediach społecznościowych: @bezpiecznykrakow oraz na kanale You Tube.

Bezpieczny Kraków [NA FACEBOOKU]
2021.04.15. 16:39
GDOŚ: "Kraków-Balice" - zakończenie postępowania odwoławczego
ZAWIADOMIENIE Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o:
- uchyleniu w całości decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa nowej drogi startowej na lotnisku Kraków-Balice" w wariancie północnym i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji [TUTAJ]; 
- umorzeniu postępowania odwoławczego w ww. sprawie w stosunku do osób pozbawionych przymiotu strony [TUTAJ]. 
2021.04.08. 13:31
Narodowy Spis Powszechny
Od 1 kwietnia 2021 r. do 30 września 2021 r. trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Zachęcamy do zapoznania się z listem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego - Generalnego Komisarza Spisowego. 
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 jest w pełni realizowany przy użyciu interaktywnego formularza spisowego. Obowiązkiem spisowym będą objęte:


osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami na terenie Polski, osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania;


mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.


Aby zapobiec sytuacji, w której zobowiązany do spisu mieszkaniec Polski nie ma możliwości dokonania samospisu (np. z powodu braku dostępu do urządzeń i Internetu), ustawa zobowiązuje następujące [...]
2021.04.08. 11:32
Budżet Obywatelski 2021
Szanowni Państwo, rusza kolejna, VIII edycja Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa. To wyjątkowa okazja do rzeczywistego i bezpośredniego współdecydowania o tym, na co zostanie wydana część budżetu Miasta Krakowa. Cieszymy się z coraz większego zainteresowania taką formą partycypacji społecznej, która daje możliwość zgłaszania i promowania własnych ciekawych pomysłów na rzecz mieszkańców, przyczyniających się do poprawy funkcjonowania najbliższego nam otoczenia.
Termin składania projektów w ramach VIII edycji budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa przypadać będzie w dniach 12 kwietnia – 14 maja 2021 roku.
W VIII edycji budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa na projekty zaplanowano łączną kwotę  35 000 000 zł.

Kwota przeznaczona na realizację projektów o charakterze ogólnomiejskim w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa wynosi 7 000 000 zł. Koszt realizacji jednego projektu nie może być niższy niż 25 000 zł oraz wyższy niż 1 400 000 zł.
Kwota przeznaczona na [...]