PL | EN
Dzielnica IV Prądnik Biały
Wtorek | 19-01-2021
Aktualności
2020.09.23. 21:05
"Jesień z Symbiozą"
Dzisiaj (23 września) przypada pierwszy dzień kalendarzowej jesieni. Miejmy nadzieję, że pogoda sprawi, że będziemy mieli prawdziwą polską jesień. Dodatkowe możliwości przygotowało krakowskie Centrum Edukacji Ekologicznej "Symbioza". 
Centrum działa przy Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie i zaprasza na cykl zajęć "Jesień z Symbiozą" obejmujących spacery przyrodnicze, gry terenowe, oprowadzanie po wystawie i warsztaty ekologiczne skierowany jest do wszystkich mieszkańców Krakowa.
Akcja „Jesień z Symbiozą” będzie trwała przez cały okres jesienny do dn. 30 listopada 2020 roku, natomiast CEE Symbioza jest otwarte od wtorku do soboty w godzinach 9.00 do 16.00.
Zapisy na stronie: [https://symbioza-krakow.pl/bilety/]
2020.09.22. 23:47
Odpowiedzi na pytania mieszkańców w sprawie inwestycji budowy linii tramwajowej KST etap III
Prezentujemy odpowiedzi dotyczące budowy linii tramwajowej KST etap III.
Jednoczenie informujemy, że pismo Zarządu Inwestycji Miejskich zostało wysłane wyłącznie w wersji elektronicznej.
2020.09.22. 23:33
Konkurs "Patroni krakowskich ulic"
Zachęcamy dzieci i młodzież z terenu Krakowa do udziału w konkursie!
Rada Dzielnicy IV Prądnik Biały wspólnie z Radą Dzielnicy III Prądnik Czerwony, Młodzieżowym Domem Kultury przy al. 29 Listopada 102, Biblioteką Kraków oraz Kancelarią Rady Miasta Krakowa już po raz ósmy zaprasza dzieci i młodzież z terenu całego miasta do udziału w konkursie plastycznym „Patroni krakowskich ulic”. Celem konkursu jest poznanie i zaprezentowanie wybranych przez uczestników konkursu patronów ulic w formie plastycznej – rysunku lub lapbooka, czyli interaktywnej planszy tematycznej z informacjami, które są uporządkowane i przedstawiane wg pomysłu i inwencji autora.
W tym roku młodzież będzie mogła także po raz pierwszy zaprezentować swoje prace w formie fotomontażu tradycyjnego (przygotowanego przy użyciu kleju i nożyczek) lub cyfrowego (zmontowanego w programie graficznym), obrazującego temat konkursu i wykonanego w formacie A4 z fragmentów własnych zdjęć.
Konkurs organizowany jest w czterech kategoriach wiekowych: dla klas 1–3, 4–6 i 7–8, a także dla młodzieży w wieku od 13 do 18 lat [...]
2020.09.18. 08:12
Zieleń w ramach budowy linii tramwajowej KST etap III
Zarząd Inwestycji Miejskich - zgodnie z ustaleniami ze spotkania online z dnia 10.09.2020 r. - poniższym linku przedstawia ostemplowany przez AU UMK projekt budowlany zieleni: plan sytuacyjny projektowanych nasadzeń zieleni oraz projekt wykonawczy zieleni: plansze nasadzeń zastępczych.

377-KST_PW_17.3 Nasadzenia zastęcze 2019-06-10 - 01
377-KST_PW_17.3 Nasadzenia zastęcze 2019-06-10 - 02 
377-KST_PW_17.3 Nasadzenia zastęcze 2019-06-10 - 03
377-KST_Tom_II.17 str. 157
377-KST_Tom_II.17 str. 158
377-KST_Tom_II.17 str. 160 
377-KST_Tom_II.17 str. 161
377-KST_Tom_II.17 str. 162
377-KST_Tom_II.17 str. 163
377-KST_Tom_II.17 str. 164
377-KST_Tom_II.17 str. 165
377-KST_Tom_II.17 str. 166

 
Równocześnie, przesyłamy poniżej link do pobrania projektu zagospodarowania terenu naniesionego na ortofotomapę: https://tiny.pl/7p155 oraz krótki opis dotyczący wycinki i nasadeń zieleni:
 
W ramach przedmiotowej inwestycji do wycinki drzew przeznaczono wyłącznie zieleń kolidującą z projektowanym układem drogowym i ograniczono ją do niezbędnego minimum [...]