PL | EN
Dzielnica IV Prądnik Biały
Poniedziałek | 18-11-2019
Aktualności
2019.07.19. 19:43
Akcja dodatkowej deratyzacji
W terminie 1 sierpnia - 15 października 2019 roku Urząd Miasta Krakowa ogłasza dodatkową akcję deratyzacji.
Szczegóły w załączniku.
2019.07.15. 20:38
Ul. Zygmuntowska: spotkanie konsultacyjne
Serdecznie zapraszamy w imieniu Rady i Zarządu Dzielnicy IV Prądnik Biały mieszkańców na spotkanie konsultacyjne, tematem spotkania będzie montaż znaku D – 40 (strefa zamieszkania) na ul. Zygmuntowskiej.
Spotkanie odbędzie się 18 lipca 2019 roku 
w Szkole Podstawowej nr 119, przy ul. Czerwieńskiego 1, o godz. 18.00

Dominik Franczak                                Jakub KosekPrzewodniczący Rady Dzielnicy IV          Radny Miasta Krakowa
Dariusz PartykaZ-ca Przewodniczącego Rady Dzielnicy IV
Michał ŻurekRadny Dzielnicy IV Prądnik Biały
2019.07.15. 20:21
Ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej: spotkanie konsultacyjne
Serdecznie zapraszamy w imieniu Rady i Zarządu Dzielnicy IV Prądnik Biały mieszkańców na spotkanie konsultacyjne, tematem spotkania będzie koncepcja przebudowy/rozbudowy ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej.
Spotkanie odbędzie się 16 lipca 2019 roku (wtorek)
w Zespole Szkół nr 5, przy ul. Mackiewicza 15 o godz. 18.00.
 
Dominik Franczak                                                            Jakub KosekPrzewodniczący Rady Dzielnicy IV                                       Radny Miasta Krakowa
Dariusz Partyka                                                                    Z-ca [...]
2019.07.15. 20:16
P jak pracuj: bezpłatne szkolenia i płatne staże!
Jeśli masz powyżej 30 rok życia, pozostajesz bez pracy, zamieszkujesz miasto Kraków oraz powiat krakowski (zg. Z KC) w szczególności  ob. rewitalizowany i chcesz się przeszkolić lub skorzystać z płatnego stażu zgłoś się do nowego projektu „P jak PRACUJ!”.

W ramach projektu oferujemy: 


płatne staże dostosowywane do indywidualnych potrzeb uczestników z możliwością późniejszego zatrudnienia. 


szkolenia zawodowe dopasowane do potrzeb i predyspozycji Uczestników Projektu.


wsparcie wizażystki oraz udział w warsztatach Aktywnego Poszukiwania Pracy i Pozytywnego Wizerunku.


opieka osobistego opiekuna oraz pośrednictwo pracy. 


indywidualne doradztwo w tym zawodowe, psychologiczne, a także coaching oraz poradnictwo z zakresu organizacji opieki nad osobami zależnymi.Projekt adresowany jest do niepracujących os. w wieku 30 i więcej, które spełniają jeden z poniższych warunków:


osoby powyżej 50. roku życia, 


osoby długotrwale bezrobotne [...]