PL | EN
Dzielnica IV Prądnik Biały
Czwartek | 24-09-2020
Budżet dzielnicy

 Rozdysponowanie środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IV Prądnik Biały na rok 2015

(1 czerwca 2015)

 

DZIELNICA IV PRĄDNIK BIAŁY / LISTA ZADAŃ 2015

3 976 277

JEDNOSTKA REALIZUJĄCA

A) PRACE REMONTOWE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJÓW, PRZEDSZKOLI ORAZ ŻŁOBKÓW

550 000

 

Przedszkole nr 29, ul. Pigonia 2a ­– prace remontowe na terenie przedszkola

 

39 700

ZEO

Przedszkole nr 62, ul. Prądnicka 72,72B – malowanie sali

 

4 000

ZEO

Przedszkole nr 62, ul. Prądnicka 72,72B – wymiana parkietu w 1 sali

8 200

ZEO

Przedszkole nr 66, ul Felińskiego 35 – malowanie

10 500

ZEO

Przedszkole nr 83, ul. Lekarska 5 – izolacja pionowa budynku od strony zachodniej

18 500

ZEO

Przedszkole nr 118, ul. Modrzejewskiej 21 – remont schodów zewnętrznych

8 000

ZEO

Przedszkole nr 121, ul. Stachiewicza 21 – montaż wkładu kwasoodpornego w kominie

8 500

ZEO

Przedszkole nr 121, ul. Stachiewicza 21 – malowanie sufitu bocznej klatki schodowej, montaż instalacji oddymiania

17 000

ZEO

Przedszkole nr 165, ul. Danka 1 – odkrywka przy zarysowaniach na ścianach zewnętrznych – założenie próbek szklanych

4 500

ZEO

Przedszkole nr 165, ul. Danka 1 – wymiana tablic elektrycznych

7 500

ZEO

Przedszkole nr 175, ul. Siewna 23c – wymiana drzwi do sali rytmicznej i gimnastycznej (2 szt. – „łamana ściana”)

26 000

ZEO

Przedszkole nr 175, ul. Siewna 23c – wymiana płytek na korytarzu na I piętrze

17 500

ZEO

Szkoła Podstawowa nr 21, ul. Batalionu „Skała” AK 12 – dokończenie wymiany okien małych – 12 szt.

18 000

ZEO

Szkoła Podstawowa nr 67, ul. Kaczorówka 4 – wymiana okien (kontynuacja) oraz wymiana podłóg (rozpoczęcie wymiany podłóg w szkole)

55 000

ZEO

Szkoła Podstawowa nr 113, ul. Stachiewicza 33 – remont podłogi na parterze

32 000

ZEO

Szkoła Podstawowa nr 119, ul. Czerwieńskiego 1 – wymiana podłogi z płytek PCV na korytarzach na I i II piętrze

71 000

ZEO

Gimnazjum nr 12, ul. Kluczborska 3 – wymiana płytek na korytarzach i w salach

55 000

ZEO

Gimnazjum nr 13, ul. Mackiewicza 13 – wymiana wszystkich tablic rozdzielczych

33 000

ZEO

ZSP nr 2, ul. Porzeczkowa 3 – remont sal lekcyjnych i korytarzy  z wymianą drzwi wewnętrznych i zewnętrznych

21 500

ZEO

ZSP nr 2, ul. Porzeczkowa 3 – remont sal lekcyjnych

9 000

ZEO

ZSP nr 2 – drugi budynek – Przedszkole nr 39, ul. Dożynkowa 25 – remont oświetlenia

9 000

ZEO

ZSO nr 53, ul. Stawowa 179 – wymiana płytek PCV w holu na parterze, w przewiązce i salach lekcyjnych

27 000

ZEO

Żłobek nr 25, ul. Ehrenberga 3 – dokończenie remontu chodnika przed wejściem do żłobka oraz remont tarasu na terenie żłobka

49 600

Żłobek nr 25

B) BUDOWA, MODERNIZACJA, PRACE REMONTOWE: OGRÓDKÓW JORDANOWSKICH, ZIELEŃCÓW, SKWERÓW

305 500

 

Modernizacja oraz kontynuacja modernizacji ogródków jordanowskich oraz uzupełnienie i wymiana urządzeń zabawowych wg wskazań Dzielnicy IV zgodnie z listą rankingową

 

244 500

 

 

 

 

 

 

 

ZIKiT

Kontynuacja modernizacji ogródka jordanowskiego, ul. Zdrowa/Bobrzeckiej

ZIKiT

Kontynuacja modernizacji ogródka jordanowskiego,  ul. Weissa/Jaremy w zakresie bezpiecznych nawierzchni pod nowymi urządzeniami

ZIKiT

Ogródek jordanowski ul. Nawojowska –  wykonanie ogrodzenia piaskownicy, ogrodzenie stalkowe z płaskowników wys. 0,8

ZIKiT

Ogródek jordanowski ul. Ojcowska/Stawowa – demontaż starego ogrodzenia oraz montaż ogrodzenia z siatki ocynkowanej/powlekanej

ZIKiT

Ogródek jordanowski ul. Konecznego – remont ogrodzenia boiska oraz demontaż zepsutych elementów

ZIKiT

Ogródek jordanowski Stachiewicza 17 – montaż bezpiecznych nawierzchni

ZIKiT

Wymiana obrzeży przy nawierzchniach bezpiecznych (lokalizacje: ul. Stachiewicza/Makowskiego, Pużaka, Gdyńska)

ZIKiT

Ogródek jordanowski ul. Gdyńska – zacienienie piaskownicy

ZIKiT

Wykonanie dojścia do ogródka jordanowskiego przy ul. Banacha od strony bloków Kuźnicy Kołłątajowskiej 6

ZIKiT

Znalezienie działki, projekt i wykonanie ogródka jordanowskiego między ulicami Chełmońskiego i Stelmachów

ZIKiT

Wykonanie koncepcji wraz z realizacją dla terenu między ul. Siemaszki 27a, a Reja 12

ZIKiT

Psi wybieg w parku Krowoderskim – wykonanie oświetlenia oraz piaskownicy

ZIKiT

Wykonanie projektów ogródków jordanowskich przy ul. Gdyńskiej, Siewnej oraz siłowni w parku Kościuszki

12 000

ZIKiT

Prace remontowe zieleńców i skwerów, montaż ogrodzeń (słupki, płotki) oraz zakup i montaż elementów małej architektury wg wskazań Dzielnicy IV

11 000

ZIKiT

Dofinansowanie powstania ogródka jordanowskiego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym pn. „Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych”, ul. Szopkarzy 8

38 000

Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych

C) BUDOWA, MODERNIZACJA, PRACE REMONTOWE: MIEJSKIEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ

2 184 463

 

Kontynuacja budowy chodnika ul Radzikowskiego

110 000

ZIKIT

Kontynuacja modernizacji ul. Różyckiego

400 000

ZIKIT

Prace remontowe infrastruktury drogowej wg rankingu:

      

1 674 463

         

ZIKIT

Remont chodnika  wzdłuż bloku przy ul. Zdrowa 13 – dofinansowanie zadania z zakresu dzielnicowych programów wspierania osób niepełnosprawnych

ZIKIT

Remont chodnika wzdłuż bloku przy ul. Siemaszki 37 do ul. Bobrzeckiej – dofinansowanie zadania z zakresu dzielnicowych programów wspierania osób niepełnosprawnych

ZIKIT

 Projekt budowy miejsc parkingowych – os. Krowodrza Górka (okolice bloku Kluczborska 4 i 5 lub okolice hydroforni)

ZIKIT

 Montaż opraw oświetleniowych na istniejących słupach przy ul. Łokietka przy granicy Miasta (4 słupy)

ZIKIT

 Doświetlenie ul. Ojcowskiej poprzez budowę oświetlenia od strony ul. Jasnogórskiej

ZIKIT

 Remont chodnika wzdłuż bloku Krowoderskich Zuchów 17 koło Przedszkola  nr 138

ZIKIT

 Remont chodnika między blokami ul. Stachiewicza 19-31 (chodnik zaczynający się po północnej stronie bloku nr 19, biegnący obok wschodniej strony bloku 25 aż do altany śmietnikowej znajdującej przy południowej stronie bloku 31)

ZIKIT

Wykonanie alejki asfaltowej w ul. Wybickiego

ZIKIT

 Ul. „Stara” Opolska – wymiana istniejących opraw oświetleniowych na oprawy LED przy blokach 13-69

ZIKIT

Remont chodnika przy bloku ul. Ks. Siemaszki 41 wzdłuż klatek I i II do ul. Bobrzeckiej

ZIKIT

Wymiana opraw oświetleniowych na oprawy LED na ul. Gnieźnieńskiej 22–26

ZIKIT

Ul. Nad Sudołem – remont (kolejny etap)

ZIKIT

Remont ul. Palacha

ZIKIT

Wyznaczenie przejścia dla pieszych na ul. Łokietka w rejonie przystanku „Chabrowa NŻ” (8 000 zł) zgodnie z załącznikiem nr 2

ZIKIT

Zabezpieczenie przejścia dla pieszych poprzez montaż słupków lub barierek przy KFC, ul. Krowoderskich Zuchów

ZIKIT

D) BUDOWA, MODERNIZACJA, PRACE REMONTOWE: OSIEDLOWEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ I REKREACYJNEJ

270 000

 

Gimnazjum nr 12, ul. Kluczborska 3 – modernizacja nawierzchni boiska asfaltowego

225 000

 ZIS

Montaż piłkochwytów na boiskach przy Szkole Podstawowej nr 58 na ul. Pigonia 2

20 000

 ZIS

KS Clepardia – renowacja murawy boiska

25 000

 ZIS

E) LOKALNE WYDARZENIA: OŚWIATOWE, KULTURALNE, SPORTOWE I REKREACYJNE

157 500

 

Dni Dzielnicy IV, Dzień Dziecka

33 000

CK Dworek Białoprądnicki

Festyn Azorski, Festyn w Bronowicach i Dożynki w Witkowicach

7 500

CK Dworek Białoprądnicki

Imprezy organizowane wspólnie z CK Dworek Białoprądnicki: pożegnanie lata, wieczór kolęd, turnieje sportowe dla dzieci i młodzieży, festyn przy Szkole Podstawowej nr 109, meeting siatkówki w XIV LO, festyn w Toniach i inne wg wskazań Dzielnicy IV

32 000

CK Dworek Białoprądnicki

Przedszkole nr 83, ul. Lekarska 5 – dofinansowanie konkursu plastycznego „Ratujmy przyrodę”

500

ZEO

Przedszkole nr 121, ul. Stachiewicza 21 – dofinansowanie „Konkurs talentów wokalnych” i „Konkursu poetyckiego”

500

ZEO

Szkoła Podstawowa nr 21, ul. Batalionu „Skała” AK 12 – dofinansowanie konkursu „Po nitce do kłębka, czyli zgadywanki detektywistyczne”

500

ZEO

Szkoła Podstawowa nr 58, ul. Pigonia 2 – dofinansowanie konkursu języka angielskiego

500

ZEO

Szkoła Podstawowa nr 109, ul. Mackiewicza 15 – dofinansowanie konkursu SUDOKU

500

ZEO

ZSP nr 2, ul. Porzeczkowa 3 – dofinansowanie konkursu „Bliżej Świata”

2 500

ZEO

ZSO nr 5, ul. Chełmońskiego 24 – dofinansowanie konkursów

500

ZSO 5

Konkursy szkolne wg wskazań Dzielnicy IV

500

ZEO

Dofinansowanie imprez kulturalnych: Letnie Koncerty Kameralne, Muzyczne Czwartki, Białoprądnicki Teatr Ogrodowy oraz organizacja  imprez wg wskazań Dzielnicy IV Prądnik Biały

40 000

CK Dworek Białoprądnicki

Kampania społeczna (bazgroły)

2 000

CK Dworek Białoprądnicki

Konkursy dla szkół – wykonanie projektu dwóch murali wraz z wykonaniem

17 000

CK Dworek Białoprądnicki

Pikniki sąsiedzkie z zamalowywaniem bazgrołów

11 000

CK Dworek Białoprądnicki

Szkoła Podstawowa nr 119, ul. Czerwieńskiego 1 – dofinansowanie „Międzyszkolnego Konkursu Ekologicznego”

500

ZEO

Szkoła Podstawowa nr 113 – jubileusz 50–lecia szkoły

4 250

ZEO

Szkoła Podstawowa nr 107 – jubileusz 50–lecia szkoły

4 250

ZEO

F) PROGRAM POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA DLA GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW – „BEZPIECZNY KRAKÓW”

103 950

 

KP III – zakup materiałów profilaktycznych

2 500

OC UMK

SMMK Oddział II Krowodrza – zakup materiałów profilaktycznych i zakup materiałów do organizacji działań profilaktycznych

2 500

SMMK

SMMK Oddział II Krowodrza – zakup autochodzika

1 200

SMMK

 JRG 5 – zakup materiałów profilaktycznych

2 500

KMPSP

 JRG 5 – sprzęt do ratownictwa wysokościowego

1 500

KMPSP

JRG nr 5 – zakupy: szafki, hełmy, kombinezony, GPS, sprzęt do lokalizacji, sprzęt ratowniczy

38 000

KMPSP

Komisariat Policji III – dofinansowanie zakupu dwóch radiowozów

42 000

OC UMK

Komisariat Policji III – zakup alkomatów typu "AlcoBlow" 2 szt., odczynników (narkotesterów) 10 szt.

4 250

OC UMK

SMMK Oddział II Krowodrza – zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania

9 500

SMMK

G) DZIELNICOWY PROGRAM WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

198 814

 

P–121 Kynoterapia i Hipoterapia

4 000

ZEO

Dostosowanie chodników do potrzeb osób niepełnosprawnych i starszych w ramach programu wspierania osób niepełnosprawnych wg listy rankingowej:

194 814

ZIKiT

Chodnik  wzdłuż bloku przy ul. Zdrowa 13

ZIKiT

Chodnik wzdłuż bloku przy ul. Siemaszki 37 do ul. Bobrzeckiej

ZIKiT

Dostosowanie chodników do potrzeb osób niepełnosprawnych dla zadań ujętych w punkcie C.4 niniejszego załącznika do uchwały

ZIKiT

H) DZIELNICOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA I PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ

 

 

 

 

I) DZIELNICWY PROGRAM WSPIERANIA DZIAŁALNOŚCI MIEJSKICH PLACÓWEK: OŚWIATY, KULTURY, SPORTU, POMOCY SPOŁECZNEJ I ZDROWIA

56 050

 

Klub Seniora Azory – dofinansowanie działalności

26 000

CK Dworek Białoprądnicki

Warsztaty dla seniorów Klubu Seniora nr 4

8 000

CK Dworek Białoprądnicki

Spotkanie integracyjne i wycieczki dla seniorów

2 500

CK Dworek Białoprądnicki

MDPS – Dom nr 5, ul. Nad Sudołem 32 – dofinansowanie spotkań integracyjnych

2 000

MDDPS

MDPS – Dom nr 3, ul. Korczaka 4 – dofinansowanie spotkań integracyjnych

2 000

MDDPS

MDPS – Klub Seniora, ul. Krowoderskich Zuchów 6 – dofinansowanie spotkań integracyjnych

2 000

MDDPS

DPS, ul. Kluzeka 6 – dofinansowanie spotkań integracyjnych

1 500

DPS ul. Kluzeka 6

Warsztaty dla młodzieży

6 000

CK Dworek Białoprądnicki

Warsztaty kuglarskie

1 050

CK Dworek Białoprądnicki

Współpraca międzypokoleniowa

5 000

CK Dworek Białoprądnicki

J) WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI DZIAŁAJACYMI NA OBSZARZE DZIELNICY

5 000

 

Wyposażenie i zakupy na potrzeby siedziby  Centrum Organizacji Pozarządowych

5 000

CK Dworek Białoprądnicki

K) KOMUNIKACJA Z MIESZKAŃCAMI DZIELNICY

68 000

 

Redakcja gazetki

5 000

BR

Druk gazetki

38 000

BR

Kolportaż

7 500

BR

Kampania informacyjna Rady Dzielnicy IV – konsultacje społeczne  i utrzymanie strony internetowej (wraz z jej przebudową)

11 500

CK Dworek Białoprądnicki

Utrzymanie tablic informacyjnych: umowa–zlecenie kwota 6 000 zł (w tym 1 000 zł na ubezpieczenie społeczne)

6 000

BR

L) OBSŁUGA ADMINISTRACYJNO BIUROWA RADY I ZARZĄDU DZIELNICY

57 000

 

Zakupy: laptop i komputer stacjonarny – 6 000 zł, 3 monitory 21 cali (1 typu pivot) – 2 400 zł, dwa dyski zewnętrzne – 1 000 zł, tonery – 2 400 zł, aparat fotograficzny wraz z kartą pamięci – 6 200 zł

18 000

IT

Zakupy: niszczarka – 3 000 zł, materiały biurowe, sprzęt i inne – 16 000 zł

19 000

OU

Remont siedziby Rady Dzielnicy IV

20 000

CK Dworek Białoprądnicki

Ł) POZOSTAŁE WYNIKAJACE Z ZAPISÓW STATUTÓW

20 000

 

Realizacja procedury Budżetu Obywatelskiego: Organizacja spotkań, poczęstunek, druk informacji, kolportaż informacji, przygotowanie głosowań, umowy zlecenie dla osób spoza rady biorących udział w procesie i przygotowaniu BO

20 000

CK Dworek Białoprądnicki