PL | EN
Dzielnica IV Prądnik Biały
Poniedziałek | 10-12-2018
Budżet obywatelski 2017


Jak głosować?

Regulamin głosowania

 


 

Ostateczna lista projektów poddanych pod głosowanie

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami losowania numerów projektów, które będą poddane pod głosowanie w ramach budżetu obywatelskiego miasta Krakowa.

Lista projektów

 Zgłoś swój projekt do budżetu obywatelskiego!

Do 31 marca wszyscy mieszkańcy Krakowa mogą składać swoje propozycje zadań do budżetu obywatelskiego miasta Krakowa.

Nowy plac zabaw? Więcej książek w bibliotekach? Organizacja koncertu? Szkolenia dla dzieci lub seniorów? Te i inne projekty można składać do budżetu obywatelskiego miasta Krakowa.

Zastanów się,  co powinno zostać wykonane w ramach środków budżetu obywatelskiego, opracuj swój pomysł (pamiętaj o wszystkich potrzebnych informacjach), zaloguj się na stronie www.budzet.dialoguj.pl i ZGŁOŚ PROJEKT.

Masz jakieś kłopoty? 

Skorzystaj z instrukcji. Kolejne kłopoty? Infolinia budżetu obywatelskiego 12 616 1111 jest do Twojej dyspozycji.


  

Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa (lista poparcia, harmonogram)

 Czym jest budżet obywatelski?


Budżet obywatelski to proces, w którym mieszkańcy nie tylko decydują o przeznaczeniu części budżetu miasta Krakowa. To proces, dzięki któremu mogą przede wszystkim bezpośrednio oddziaływać na miasto priorytetyzując i realizując potrzeby swoich lokalnych społeczności. Mieszkańcy najlepiej znają swoje potrzeby, a budżet obywatelski jest narzędziem służącym ich zaspokajaniu. Narzędziem, które wspiera budowanie lokalnego kapitału społecznego i poszukiwanie innowacji społecznych.

Najważniejszym elementem budżetu obywatelskiego jest czynny udział w procesie mieszkanek i mieszkańców, którzy swoją aktywnością i doświadczeniem tworzą wspólny interes oraz kompromis społeczności lokalnych poprzez kreowanie lokalnych liderów oraz budowanie tożsamości lokalnej.

Jego zasadniczym celem jest większe otwarcie na głos samych mieszkańców, poprzez włączenie ich do dyskusji na temat priorytetów społeczności lokalnej z perspektywy jej wspólnego dobra. Cel ten ma prowadzić do aktywnego zaangażowania się w proces opracowania budżetu obywatelskiego oraz do efektywnego wydawania wspólnych środków z lokalnego budżetu i budowania więzi w lokalnej społeczności.

Budżet obywatelski jest znakomitym narzędziem edukacji o samorządności – jest elementem konkretnej filozofii funkcjonowania samorządu – jako wspólnoty władz i mieszkańców danej jednostki terytorialnej, współdziałających na rzecz jej rozwoju.

Zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem spotkań informacyjno-konsultacyjnych do mieszkańców oraz serdecznie zapraszamy do uczestnictwa.

 


 

SPOTKANIA KONSULTACYJNE

Dzielnica IV Prądnik Biały

 • 21 lutego 2017 r., g. 18.00 - Zespół Szkół nr 5, ul. Mackiewicza 15
 • 22 lutego 2017 r., g. 18.00 - Szkoła Podstawowa nr 107, ul. Zdrowa 6
 • 23 lutego 2017 r., g. 18.00 - Szkoła Podstawowa nr 119, ul. Czerwieńskiego 1
 • 07 marca 2017 r., g. 18.00 - Szkoła Podstawowa nr 21, ul. Batalionu "Skała" AK 12
 • 08 marca 2017 r., g. 18.00 - Szkoła Podstawowa nr 58, ul. Pigonia 2
 • 09 marca 2017 r., g. 18.00 - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5, ul. Chełmońskiego 25

  28 marca 2017 r., g. 17.00-18.30 - siedziba Rady Dzielnicy IV, ul. Białoprądnicka 3
  30 marca 2017 r., g. 16.30-18.30 - siedziba Rady Dzielnicy IV, ul. Białoprądnicka 3 

 

 

SPOTKANIA OGÓLNOMIEJSKIE

Spotkania środowiskowe:

 • dla seniorów - 02 lutego 2017 r., g. 12.00 - Miejskie Centrum Dialogu, ul. Bracka 10
 • spotkanie ogólne - 08 lutego 2017 r., g. 17.00 - Miejskie Centrum Dialogu, ul. Bracka 10
 • dla rodzin - 18 lutego 2017 r., g. 17.30 - Miejskie Centrum Dialogu, ul. Bracka 10
 • dla studentów - 28 lutego 2017 r., g. 17.00 - Miejskie Centrum Dialogu, ul. Bracka 10

 


  

Na realizację zadań o charakterze ogólnomiejskim w ramach IV edycji budżetu obywatelskiego miasta Krakowa przeznaczono 10.000.000 zł. 

Rada Dzielnicy IV Prądnik Biały przeznaczyła na dzielnicowy budżet obywatelski w 2017 roku 400.000 zł – najwięcej ze wszystkich dzielnic Krakowa.

 


 

Proces budżetu obywatelskiego miasta Krakowa w roku 2017 przebiegać będzie zgodnie z poniższym harmonogramem

Spotkania z mieszkańcami

15 stycznia – 31 marca

Składanie propozycji zadań

01 – 31 marca

Ocena formalna i ocena prawna propozycji zadań

do 31 maja

Publikacja wyników weryfikacji

02 czerwca

Składanie protestów wobec wyników oceny prawnej

03- 07 czerwca

Rozpatrywanie protestów

do 09 czerwca

Ogłoszenie wykazu punktów głosowania

02 czerwca

Sporządzanie i ogłoszenie listy projektów, które będą poddane głosowaniu

12 czerwca

Możliwość wycofania złożonej propozycji zadania przez wnioskodawcę

do 09 czerwca

Głosowanie

17 - 30 czerwca

Zatwierdzenie listy projektów do realizacji oraz ich upublicznienie

do 31 lipca

 

 


 

Więcej o budżecie obywatelskim