PL | EN
Dzielnica IV Prądnik Biały
Czwartek | 26-11-2020
Komisje Rady i ich posiedzenia

Najbliższe posiedzenia Komisji

4 sierpnia 2020 r.:

  • Praworządności i Bezp., godz. 16.00
  • Kultury i Informacji, godz. 16.20
  • Terenów Zielonych…. godz.16.40
  • Sportu  godz.17.00
  • Mieszkalnictwa…... godz.17.15
18 sierpnia br.:

  • ds. wsparcia BO i współpracy z organizacjami pozarządowymi, godz.17.20


Komisje Problemowe Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały 

KOMISJA BUDOWNICTWA I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
Pan Grzegorz Wedler - Przewodniczący

1. Dominika Miska
2. Dariusz Partyka
3. Grzegorz Wedler - Przewodniczący
4. Tomasz Zarudzki
5. Michał Żurek
6. Michał Kończakowski

KOMISJA DS. WSPARCIA BO I WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
Pani Joanna Marcela – Przewodnicząca

1. Anna Dunajska
2. Katarzyna Gajus-Wyrwicz
3. Joanna Marcela - Przewodnicząca
4. Barbara Polna

KOMISJA EDUKACJI
Pani Dominika Miska - Przewodnicząca

1. Anna Dunajska
2. Joanna Marcela
3. Dominika Miska - Przewodnicząca 

KOMISJA KULTURY i INFORMACJI
Pani Barbara Polna – Przewodnicząca

1. Grzegorz Chmurzyński
2. Antoni Matras
3. Dominika Miska
4. Barbara Polna - Przewodnicząca
5. Tomasz Zarudzki
6. Michał Kończakowski 

KOMISJA MIESZKALNICTWA I LOKALI KOMUNALNYCH
Pani Małgorzata Palimąka – Przewodnicząca

1. Anna Dunajska
2. Mieczysław Dzierżak
3. Krystyna Karabuła - Wiceprzewodnicząca
4. Małgorzata Palimąka - Przewodnicząca
5. Joanna Sadowy
6. Michał Żurek

KOMISJA PRAWORZĄDNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA
Pan Antoni Matras – Przewodniczący

1. Mieczysław Dzierżak
2. Antoni Matras - Przewodniczący
4. Dariusz Partyka
5. Barbara Polna
6. Grzegorz Wedler
7. Michał Żurek

KOMISJA REWIZYJNA
Pan Michał Kończakowski – Przewodniczący

1. Michał Kończakowski - Przewodniczący
2. Jakub Kosek
3. Teodozja Maliszewska

KOMISJA SPORTU
Pan Mieczysław Dzierżak – Przewodniczący

1. Grzegorz Chmurzyński
2. Mieczysław Dzierżak - Przewodniczący
3. Krystyna Karabuła
4. Antoni Matras
5. Dominika Miska
6. Tomasz Regulski
7. Joanna Sadowy - Wiceprzewodnicząca
8. Tomasz Zarudzki

KOMISJA SPRAW SPOŁECZNYCH
Pani Joanna Sadowy - Przewodnicząca

1. Grzegorz Chmurzyński
2. Anna Dunajska
3. Katarzyna Gajus-Wyrwicz
4. Krystyna Karabuła
5. Tomasz Regulski - Wiceprzewodniczący
6. Joanna Sadowy - Przewodnicząca

KOMISJA INFRASTRUKTURY, TERENÓW ZIELONYCH I OCHRONY ŚRODOWISKA
Pan Tomasz Zarudzki - Przewodniczący

1. Anna Dunajska
2. Mieczysław Dzierżak
3. Katarzyna Gajus-Wyrwicz
4. Małgorzata Palimąka
5. Dariusz Partyka
6. Barbara Polna
7. Tomasz Zarudzki – Przewodniczący
8. Joanna Marcela
9. Antoni Matras
10. Grzegorz Wedler
11. Michał Żurek 

KOMISJA BUDŻETOWA

1. Grzegorz Chmurzyński - Przewodniczący
2. Anna Dunajska
3. Dominik Franczak
4. Katarzyna Gajus–Wyrwicz
5. Dariusz Partyka
6. Michał Żurek