PL | EN
Dzielnica IV Prądnik Biały
Sobota | 17-04-2021
Komisje Rady i ich posiedzenia

Najbliższe posiedzenia Komisji

19 stycznia br.: 

  • Komisja Infrastruktury, Terenów Zielonych… - godz. 17.00, posiedzenie stacjonarno zdalne
  • Komisja Edukacji – godz. 17.30 posiedzenie stacjonarne
  • Komisja Sportu – godz. 17.20 posiedzenie stacjonarno zdalne
  • Komisja Praworządności – godz. 16.20 posiedzenie stacjonarno zdalne
  • Komisja Kultury i Informacji – godz. 16.50 posiedzenie stacjonarno zdalne

Komisje Problemowe Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały 

KOMISJA BUDOWNICTWA I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

1. Michał Kończakowski
2. Dominika Miska
3. Dariusz Partyka
4. Grzegorz Wedler - Przewodniczący
5. Tomasz Zarudzki
6. Michał Żurek

KOMISJA BUDŻETOWA

1. Grzegorz Chmurzyński - Przewodniczący
2. Anna Dunajska
3. Dominik Franczak
4. Katarzyna Gajus – Wyrwicz
5. Dariusz Partyka
6. Michał Żurek

KOMISJA DS. WSPARCIA BO I WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

1. Anna Dunajska
2. Joanna Marcela - Przewodnicząca
3. Barbara Polna

KOMISJA EDUKACJI

1. Anna Dunajska
2. Joanna Marcela
3. Dominika Miska - Przewodnicząca
4. Krystyna Karabuła

KOMISJA INFRASTRUKTURY, TERENÓW ZIELONYCH I OCHRONY ŚRODOWISKA

1. Mieczysław Dzierżak
2. Katarzyna Gajus-Wyrwicz
3. Joanna Marcela
4. Antoni Matras
5. Małgorzata Palimąka
6. Dariusz Partyka
7. Marek Podoluk
8. Barbara Polna
9. Grzegorz Wedler
10. Tomasz Zarudzki – Przewodniczący
11. Michał Żurek 

KOMISJA KULTURY i INFORMACJI

1. Grzegorz Chmurzyński
2. Michał Kończakowski
3. Antoni Matras
3. Dominika Miska
4. Małgorzata Palimąka
5. Marek Podoluk
6. Barbara Polna - Przewodnicząca
7. Tomasz Zarudzki
5. Michał Żurek

KOMISJA PRAWORZĄDNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA

1. Mieczysław Dzierżak
2. Antoni Matras - Przewodniczący
4. Dariusz Partyka
5. Barbara Polna
6. Grzegorz Wedler
7. Michał Żurek

KOMISJA REWIZYJNA

1. Michał Kończakowski - Przewodniczący
2. Jakub Kosek
3. Teodozja Maliszewska

KOMISJA SPORTU

1. Grzegorz Chmurzyński
2. Mieczysław Dzierżak - Przewodniczący
3. Krystyna Karabuła
4. Antoni Matras
5. Dominika Miska
6. Tomasz Regulski
7. Joanna Sadowy - Wiceprzewodnicząca
8. Tomasz Zarudzki

KOMISJA SPRAW SPOŁECZNYCH

1. Grzegorz Chmurzyński
2. Anna Dunajska
3. Krystyna Karabuła
4. Marek Podoluk
5. Tomasz Regulski - Wiceprzewodniczący
6. Joanna Sadowy - Przewodnicząca