PL | EN
Dzielnica IV Prądnik Biały
Wtorek | 10-12-2019
Komisje Rady

Komisje Problemowe Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały

 

KOMISJA BUDOWNICTWA I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO - p. Grzegorz Wedler

1. Dominika Miska
2. Dariusz Partyka
3. Grzegorz Wedler - Przewodniczacy
4. Tomasz Zarudzki
5. Michał Żurek - Wiceprzewodniczący


DS. WSPARCIA BO I WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI - p. Joanna Marcela

1. Anna Dunajska
2. Katarzyna Gajus-Wyrwicz
3. Joanna Marcela - Przewodnicząca
4. Barbara Polna


EDUKACJI - p. Dominika Miska

1. Beata Bryniarska
2. Anna Dunajska
3. Dominik Franczak
4. Joanna Marcela
5. Dominika Miska - Przewodnicząca


INFORMACJI I KONSULTACJI SPOŁECZNYCH - p. Jakub Kosek

1. Grzegorz Chmurzyński
2. Anna Dunajska
3. Dominik Franczak
4. Katarzyna Gajus-Wyrwicz
5. Jakub Kosek - Przewodniczący
6. Joanna Marcela
7. Dariusz Partyka


INFRASTRUKTURY - p. Michał Żurek

1. Katarzyna Gajus-Wyrwicz
2. Joanna Marcela
3. Antoni Matras
4. Małgorzata Palimąka
5. Dariusz Partyka
6. Grzegorz Wedler
7. Michał Żurek - Przewodniczący


KULTURY - p. Barbara Polna

1. Grzegorz Chmurzyński
2. Antoni Matras
3. Dominika Miska
4. Barbara Polna - Przewodnicząca
5. Tomasz Zarudzki


MIESZKALNICTWA I LOKALI KOMUNALNYCH - p. Małgorzata Palimąka

1. Anna Dunajska
2. Mieczysław Dzierżak
3. Dominik Franczak
4. Krystyna Karab
uła - Wiceprzewodnicząca
5. Małgorzata Palimąka - Przewodnicząca
6. Joanna Sadowy
7. Dorota Skrzyniowska-Rózga
8. Michał Żurek


PRAWORZĄDNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA - p. Antoni Matras

1. Mieczysław Dzierżak
2. Dominik Franczak
3. Antoni Matras - Przewodniczący
4. Dariusz Partyka
5. Barbara Polna
6. Grzegorz Wedler
7. Michał Żurek


REWIZYJNA - p. Beata Bryniarska

1. Beata Bryniarska - Przewodnicząca
2. Jakub Kosek
3. Teodozja Maliszewska


SPORTU - p. Mieczysław Dzierżak

1. Beata Bryniarska
2. Grzegorz Chmurzyński
3. Mieczysław Dzierżak - Przewodniczący
4. Krystyna Karabuła
5.
Antoni Matras
6. Dominika Miska
7. Tomasz Regulski
8. Joanna Sadowy - Wiceprzewodnicząca
9. Dorota Skrzyniowska-Rózga
10. Tomasz Zarudzki


SPRAW SPOŁECZNYCH - p. Joanna Sadowy


1. Grzegorz Chmurzyński
2. Anna Dunajska
3. Katarzyna Gajus-Wyrwicz
4. Krystyna Karabuła
5. Tomasz Regulski - Wiceprzewodniczący
6. Joanna Sadowy - Przewodnicząca
7. Dorota Skrzyniowska-Rózga


TERENÓW ZIELONYCH I OCHRONY ŚRODOWISKA - p. Tomasz Zarudzki


1. Anna Dunajska
2. Mieczysław Dzierżak
3. Katarzyna Gajus-Wyrwicz
4. Małgorzata Palimąka
5. Dariusz Partyka
6. Barbara Polna
7. Tomasz Zarudzki - Przewodniczący