PL | EN
Dzielnica IV Prądnik Biały
Niedziela | 12-07-2020
Ogłoszenia administracyjne
2020.07.08. 20:38
ul. Banacha (Górka Narodowa): obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Krakowa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie garaży podziemnych, naziemnych miejsc postojowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach inwestycji p.n.: "Budowa zespołu pięciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych, o dwóch częściach nadziemnych każdy, z usługami i garażami podziemnymi, zagospodarowaniem terenu (parkingami nadziemnymi, ciągami pieszymi i jezdnymi) oraz wewnętrznymi instalacjami wod.-kan., elektrycznymi, teletechnicznymi, c.o., c.c.w. z wymiennikownią ciepła, wentylacji mechanicznej, oddymiania, chłodzenie, zewnętrznymi instalacjami kanalizacji sanitarnej i deszczowej i oświetlenia terenu w rejonie ul. Banacha ("Górka Narodowa") na działkach nr: 908, 909/1 i 909/4 obr. 0029 Krowodrza".
2020.07.08. 20:36
Ul. Stachiewicza: obwieszczenie o zgromadzeniu kompletu materiału ws. usunięcia drzew
OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Krakowa o zgromadzeniu kompletu materiału dowodowego pozwalającego na rozstrzygnięcie sprawy w formie decyzji administracyjnej na usunięcie drzew z nieruchomości przy ul. Stachiewicza 40 dz. nr 253/4 obr. 41 Krowodrza.
2020.07.08. 20:22
Ul. Pachońskiego: obwieszczenie o wszczęciu postępowania ws. usunięcia drzewa
OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Krakowa o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu przy ul. Pachońskiego 6A dz. nr 128/2 obr. 42 Krowodrza i zawiadamiające o oględzinach wnioskowanego do usunięcia drzewa w dniu 28.07.2020 o godz. 12:30.
2020.07.08. 20:20
Ul. Zawodzie: obwieszczenie o wszczęciu postępowania ws. usunięcia drzewa
OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Krakowa o wszczęciu postępowania administracyjnego na usunięcie drzewa z terenu ul. Zawodzie 7 dz. nr 1182/5 obr. 43 Krowodrza i zawiadamiające o oględzinach wnioskowanego do usunięcia drzewa w dniu 06.08.2020 r. o godz. 12.30.