PL | EN
Dzielnica IV Prądnik Biały
Sobota | 17-04-2021
Ogłoszenia administracyjne
2021.04.16. 15:21
Ul. Jaracza: obwieszczenie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa
OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Krakowa
o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa z terenu przy ul. Jaracza dz. nr 477/30, 601 obr. 44 Krowodrza, 
2021.04.15. 16:39
GDOŚ: "Kraków-Balice" - zakończenie postępowania odwoławczego
ZAWIADOMIENIE Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o:
- uchyleniu w całości decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa nowej drogi startowej na lotnisku Kraków-Balice" w wariancie północnym i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji [TUTAJ]; 
- umorzeniu postępowania odwoławczego w ww. sprawie w stosunku do osób pozbawionych przymiotu strony [TUTAJ]. 
2021.04.15. 16:15
GDOŚ: "Kraków-Balice" - decyzja uchylająca decyzję i przekazująca do ponownego rozpatrzenia
DECYZJA Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w związku z odwołaniami [...] od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia p.n. "Budowa nowej drogi startowej na lotnisku Kraków - Balice" w wariancie północnym
uchylająca zaskarżoną decyzję i przekazująca sprawę do ponownego rozpatrzenia Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Kielcach. 
2021.04.15. 16:06
GDOŚ: "Kraków-Balice" - decyzja umarzająca postępowanie względem osób fizycznych
DECYZJA Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w związku z odwołaniami [...] od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia p.n. "Budowa nowej drogi startowej na lotnisku Kraków - Balice" w wariancie północnym
umarzająca postępowanie odwoławcze względem osób fizycznych.