PL | EN
Dzielnica IV Prądnik Biały
Poniedziałek | 16-12-2019
Ogłoszenia administracyjne
2019.12.09. 11:56
ul. Banacha: decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Krakowa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa garaży podziemnych, naziemnych miejsc postojowych, z towarzyszącą infrastrukturą w ramach inwestycji pn. Zabudowa mieszkalna wielorodzinna, polegająca na budowie do 3 budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z garażami podziemnymi, z parkingami naziemnymi, wewnętrznym układem komunikacyjnym, zagospodarowaniem terenu, instalacjami wewnętrznymi oraz infrastrukturą techniczną na części działki nr 368/6 br. K-29 w rejonie ul. Banacha w Krakowie".
2019.12.07. 12:54
Utworzenie Parku Miejskiego w rejonie Fortu Bronowice
Przedstawiamy informację Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie w związku z uchwałą Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały nr XV/195/2019 z dn. 10 października 2019 r. w sprawie utworzenia parku miejskiego w rejonie Fortu Bronowice przy ul. Rydla w Krakowie.
2019.12.07. 12:51
ul. Żabiniec: informacja o zakończeniu postępowania o ustalenie warunków zabudowy
Wydział Architektury i Urbanistyki informuje o zakończeniu postępowania o ustaleniu warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn. "Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami, garażem wbudowanym, parkingami zewnętrznymi, układem dróg wewnętrznych i infrastrukturą techniczną na działkach nr 544/4545/5, 546/5, 547/5 obr. 44 Krowodrza przy ul. Żabiniec w Krakowie"
2019.12.03. 19:37
RDOŚ: obwieszczenie o przekazaniu do organu odwoławczego decyzji ws. "Budowy nowej drogi startowej dla lotniska Kraków-Balice"
OBWIESZCZENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, zawiadamiające o przekazaniu do organu odwoławczego - Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska zażalenia na postanowienie RDOŚ w Kielcach o nadaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa nowej drogi startowej na lotnisku Kraków-Balice" w wariancie północnym rygoru natychmiastowej wykonalności