PL | EN
Dzielnica IV Prądnik Biały
Niedziela | 25-10-2020
Ogłoszenia administracyjne
2020.10.15. 21:58
Kierunek: "Kariera" i "Kariera Zawodowa"
Wojewódzki Urząd Pracy zachęca wszystkich do udziału w dwóch projektach pozwalających na samorozwój zawodowy. 
Mowa o projektach "Kariera" i "Kariera Zawodowa", realizowanych w ramach dofinansowania w ramach środków unijnych z Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami na stronie: https://kierunek.pociagdokariery.pl/.

2020.10.09. 12:43
Pobierz prezentację dot. Budowy linii tramwajowej KST etap III
Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją „Budowa linii tramwajowej KST etap III (os. Krowodrza Górka – Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej”.
Do pobrania jest prezentacja PowerPoint spakowana w plik .rar o wielkości 12,0 MB. 
2020.10.06. 10:37
EDYTOWANO: Bulwary Białuchy - konsultacje społeczne
Rada Dzielnicy IV Prądnik Biały oraz Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie serdecznie zapraszają wszystkich Mieszkańców do udziału w konsultacjach dotyczących zagospodarowania Bulwarów Białuchy na terenie Dzielnicy IV.
- Konsultacje społeczne to ważny element procesu podejwania kluczowych decyzji inwestycyjnych i stanowienia prawa, dlatego zachęcam do udziału w nich aż do 6 listopada br. - mówi Pan Jakub Kosek, Radny Miasta Krakowa. Jak dodaje Pan Dominik Franczak, Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy IV Prądnik Biały przewidziano różne formy konsultacji: - Jest to zarówno spotkanie informacyjne ze spacerem badawczym, warsztaty projektowe, jak i możliwość przesłania swoich propozycji przez Internet - dodaje Przewodniczący Franczak. 
Szczegóły dot. konsultacji społecznych

spotkanie informacyjne wraz ze spacerem badawczym sobota, 17 października br., godz. 11.00 - 14.00miejsce: Dworek Białoprądnicki, ul. Papiernicza 2, 31-221 Kraków (rozpoczęcie godz. 11:00 [...]
2020.10.06. 10:33
Polityka zrównoważonej turystyki Krakowa na lata 2021-2028 - konsultacje społeczne
Prezydent Miasta Krakowa zaprasza mieszkańców Krakowa do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu dokumentu POLITYKA ZRÓWNOWAŻONEJ TURYSTYKI KRAKOWA NA LATA 2021-2028. Projekt dokumentu poniżej.
Konsultacje społeczne prowadzone są na podstawie uchwały nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
Przedmiotem konsultacji są propozycje obszarów 9 rekomendacji działań dla wszystkich lokalnych interesariuszy, zawarte w 6 rozdziale projektu dokumentu Polityka zrównoważonej turystyki Krakowa na lata 2021-2028
Konsultacje są prowadzone przez Wydział ds [...]