PL | EN
Dzielnica IV Prądnik Biały
Wtorek | 19-01-2021
Ogłoszenia administracyjne
2021.01.08. 13:32
Obwieszczenie w sprawie usunięcia drzew (ul. Na Polach)
OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu przy ul. Na Polach 25-35 dz. nr 1048 obr. 34 Krowodrza
2021.01.08. 11:47
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (ul. Pasternik)
OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Krakowa o prowadzeniu postępowania administracyjnego dla przedsięwzięcia pn. "Budowa Komisu Samochodowego przy ul. Pasternik w Krakowie na dz. 13/3, 14, 15/1, 15/2, 16/5, 16/6, 16/8, 20, 21/14, 22, 24/1, 25/1, 26/1, 26/2, 27/1, 27/2, 28/49, 28/50, 28/54, 28/55, 28/57, 28/58, 28/61, 557/2 obr. 40 Krowodrza, z przyłączami na działkach: 12/3, 13/5, 13/7, 16/2, 16/4, 526/3 obr. 40 Krowodrza"
2021.01.08. 10:43
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (ul. Jurajska)
OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Krakowa w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa zespołu 6 budynków usługowych, z wbudowanymi garażami, stacjami trafo wolnostojącymi, urządzeń rekreacyjnych i sportowych, dróg wewnętrznych, parkingów zewnętrznych na działkach: 135, 134, 517/2, 517/6, 126, 517/4, 517/5, 118, 117, 113, 116, 132, 115, 149/1, 148/1, części działki 146 obr. 25 Krowodrza wraz z wjazdami oraz infrastrukturą techniczną na działkach jw. oraz na cżęści działek 497, 478 obr. jw., a także części działek 304, 23/44 obr. 32 Krowodrza przy ul. Jurajskiej w Krakowie" o wystąpieniu do o opinię PPIS i innych instytucji. 
2020.12.30. 16:05
Konsultacje społeczne: koncepcja budowy Parku Rzecznego Białucha
Zachęcamy do zapoznania się z wstępną koncepcją Parku Rzecznego Białucha na terenie Dzielnicy IV i wyrażenia swojej opinii. Uwagi można przesyłać do 11.01.2021r. na adres: bialucha4@zzm.krakow.pl lub bezpośrednio do ZZM. 
Szczegółowe informacje: https://dialogspoleczny.krakow.pl/konsultacje-spoleczne/konsultacje-dotyczac-budowy-parku-rzecznego-bialucha-na-terenie-dzielnicy-iv/ 

KR_PBIAŁ_WSTĘPNA_KONCEPCJA_STREFOWANIE_15.12.2020 [plik .jpg]
KR_PBIAŁ_WSTĘPNA_KONCEPCJA_OPIS_15.12.2020 [plik .doc]
KR_PBIAŁ_KONCEPCJA_STAN ISTNIEJĄCY_15.12.2020 [plik .pdf]