PL | EN
Dzielnica IV Prądnik Biały
Niedziela | 24-01-2021
Ogłoszenia administracyjne
2019.12.27. 19:44
Program współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi 2020 r.

Uchwała nr XXX/792/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi na rok 2020 r. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.