PL | EN
Dzielnica IV Prądnik Biały
Piątek | 05-06-2020
Ogłoszenia administracyjne
2014.03.13. 21:30
Wystawka w zabudowie jednorodzinnej

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. informuje, że w ramach opłaty za odbiór odpadów komunalnych prowadzi dwa razy w roku bezpłatną akcję odbioru odpadów wielkogabarytowych w zabudowie jednorodzinnej. Dla mieszkańców Dzielnicy IV będzie się ona odbywała w następujących terminach:

  • 21-25 kwietnia 2014 r.
  • 25-29 sierpnia 2014 r.

Odbiór odpadów odbywa się na podstawie zgłoszenia. Należy go dokonać w ostatnim tygodniu poprzedzającym wyznaczony termin w harmonogramie. Zgłoszenie należy kierować drogą elektroniczną na adres usługi@mpo.krakow.pl lub telefonicznie pod numerem (12) 64 62 222.

Zgodnie z art. 4, pkt 1, ppkt 5 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków odpady wielkogabarytowe należy zbierać w miejscu nie utrudniającym korzystania z nieruchomości oraz terenów przyległych. Odpady powinny być gromadzone nie wcześniej niż 24 godziny przed wyznaczonym terminem.