PL | EN
Dzielnica IV Prądnik Biały
Sobota | 18-01-2020
Ogłoszenia administracyjne
2019.03.13. 19:16
Szanowni Państwo,
 
Uprzejmie informujemy, że jesteśmy zmuszeni do odwołania spotkania ws. tzw. Trasy Wolbromskiej. Zgodnie z otrzymanym pismem inwestor, Zarząd Dróg Wojewódzkich, nie weźmie w nim udziału. Treść pisma przekazujemy w załączeniu. 
 
Pragniemy również przypomnieć, że Rada Dzielnicy IV Prądnik Biały przyjęła uchwałę na sesji 8 lutego 2019 r., gdzie wyraziliśmy swój sprzeciw wobec sposobu prowadzenia postępowania dotyczącego zamierzenia inwestycyjnego pn. "Budowa zachodniej obwodnicy Zielonek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 794", obejmującego odcinek od ul. Pachońskiego do północnej granicy Miasta Krakowa, z uwagi na brak przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Krakowa oraz Radą Dzielnicy IV ws. przebiegu i parametrów ww. drogi. Tym samym Rada Dzielnicy wyczerpała możliwości interwencji w przedmiotowej sprawie.