PL | EN
Dzielnica IV Prądnik Biały
Wtorek | 04-08-2020
Ogłoszenia administracyjne
2019.06.19. 19:15
Konsultacje społeczne dot. formy i miejsc uczczenia pamięci żołnierzy AK

Cel konsultacji: 

zustalenie formy i miejsca uczczenia pamięci żołnierzy Armii Krajowej 

Czas trwania konsultacji:

Etap I – W okresie od 1 do 30 czerwca 2019 roku odbędą się dyżury ekspertów oraz możliwość składania opinii poprzez formularz konsultacyjny.

Etap II – W okresie od 1 lipca 2019 roku do końca sierpnia trwać będzie analiza zebranych opinii w oparciu o opinie właściwych komórek organizacyjnych Miasta i instytucji zewnętrznych dotyczące możliwości realizacji w miejscu i zaproponowanej formie upamiętnienia.

Etap III – Do połowy września w Muzeum Armii Krajowej odbędzie się otwarte spotkanie konsultacyjne dla mieszkańców.

Konsultacje społeczne trwają od 1 czerwca i potrwają do połowy września 2019 r.

Komórka merytoryczna: 

Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Szczegóły na stronie www: 

Miejskie Centrum Dialogu