PL | EN
Dzielnica IV Prądnik Biały
Wtorek | 10-12-2019
Ogłoszenia administracyjne
2019.06.19. 21:31
ul. Siewna: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę

dla zamierzenia inwestycyjnego pn. "Budowa zespołu budynków mieszkalno - usługowych w zabudowie wielorodzinnej z garażami podziemnymi, wewnętrznym układem komunikacyjnym, parkingami i stacjami transformatorowymi na działkach nr 238, 242/1, 242/2, 243, 244, 245, 246/1, 282, 283/2, obr. 43 Krowodrza oraz wjazdem dz. nr 245 obr. jw. przy ul. Siewnej w Krakowie

dla:

Etapu III - budynek mieszkalno - usługowy nr 4 oraz budynek mieszkalny wielorodzinny nr 5 wraz z wewnętrznymi instalacjami wewnętrznymi (co, c.w.u., wod.-kan., wentylacji mechanicznej, elektryczną), zewnętrznymi odcinkami instalacji wewnętrznych (elektrycznymi, oświetlenia i wewnętrzne linie zasilające, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej) oraz z wewnętrznym układem drogowym, zlokalizowane na działce nr 1208/2 (poprzednio 242/2, 238/5, 243, 245, 246/12, obr. 43 Krowodrza przy ul. Siewnej w Krakowie". 

Szczegóły w załączniku.