PL | EN
Dzielnica IV Prądnik Biały
Piątek | 22-11-2019
Ogłoszenia administracyjne
2019.09.30. 19:18
Obwieszczenie w sprawie linii tramw. KST etap III

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o ponownym przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko ws. zamierzenia pod nazwą: "Budowa drogi gminnej wraz z linią tramwajową KST etap III..."