PL | EN
Dzielnica IV Prądnik Biały
Niedziela | 12-07-2020
Ogłoszenia administracyjne
2019.09.30. 19:18
Obwieszczenie w sprawie linii tramw. KST etap III

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o ponownym przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko ws. zamierzenia pod nazwą: "Budowa drogi gminnej wraz z linią tramwajową KST etap III..."