PL | EN
Dzielnica IV Prądnik Biały
Poniedziałek | 03-08-2020
Ogłoszenia administracyjne
2020.07.30. 09:03
Ul. Stachiewicza: obwieszczenie o wszczęciu postępowania ws. usunięcia drzew
OBWIESZCZENIE Prezydenta Miiasta Krakowa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu ul. Stachiewicza 45 dz. nr 35/2 obr. 44 Krowodrza
2020.07.21.21:44
"Rejon ulic Łokietka - Glogera": zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZP
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że w dniach 27 lipca – 24 sierpnia 2020r. udostępniony będzie przez Prezydenta Miasta Krakowa projekt planu dla obszaru „Rejon ul. Łokietka – Glogera” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz niezbędną dokumentacją.
Więcej informacji będzie można uzyskać od 27 lipca w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, ul. Mogilska 41 - po uprzednim umówieniu i potwierdzeniu wizyty - mailowo pod adresem: bp.umk@um.krakow.pl lub telefonicznie pod numerami: 12 616-8526, 12 616-8542. Przydatne informacje znajdują się także na stronie internetowej UMK: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=87104.
 Zachęcamy do udziału w dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego obszaru "Rejon ulic Łokietka - Glogera", która zostanie przeprowadzona w dniu 30 lipca 2020 r., w Urzędzie Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 3-4, Sala Obrad, początek o godz. 16:00.
 
Jakub Kosek
Radny Miasta Krakowa
 
 
Dominik [...]
2020.07.21. 21:32
Ul. Białoprądnicka, ul. Danka, ul. Szopkarzy: obwieszczenie o wydaniu decyzji ws. usunięcia drzew
OBWIESZCZENIE Prezydenta Miiasta Krakowa o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew z terenu ul. Białoprądnickiej 17 dz. nr 223/5 obr. 42 Krowodrza, ul. Danka 5 dz. nr 315/75 obr. 42 Krowodrza, ul. Szopkarzy 4 dz. nr 583/18 obr. 42 Krowodrza. 
2020.07.15. 20:07
Ul. Pasternik: obwieszczenie o wydaniu postanowienia dot. Budowy Komisu Samochodowego
OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Krakowa dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa Komisu Samochodowego przy ul. Pasternik w Krakowie na dz. nr 13/3, 14, 15/1, 15/2, 16/5, 16/6, 16/8, 22, 24/1, 25/1, 26/1, 26/2, 27/1, 27/2, 28/49, 28/50, 28/54, 28/55, 28/57, 28/58, 28/61, 557/2 obr. 40 Krowodrza. 
...zostało wydane postanowienie, stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.