PL | EN
Dzielnica IV Prądnik Biały
Niedziela | 26-05-2019
Ogłoszenia administracyjne
2013.06.13. 15:36
Wyłożenie projektu zmian studium
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
2013.06.12. 19:23
Plany inwestycyjne w rejonie ul. Conrada, Jasnogórskiej i Stelmachów
2013.02.27. 20:02
Postępowanie administracyjne w sprawie ścieków przemysłowych
2013.02.27. 19:59
Rusza akcja deratyzacji