PL | EN
Dzielnica IV Prądnik Biały
Niedziela | 12-07-2020
Ogłoszenia administracyjne
2019.12.03. 19:37
RDOŚ: obwieszczenie o przekazaniu do organu odwoławczego decyzji ws. "Budowy nowej drogi startowej dla lotniska Kraków-Balice"
OBWIESZCZENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, zawiadamiające o przekazaniu do organu odwoławczego - Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska zażalenia na postanowienie RDOŚ w Kielcach o nadaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa nowej drogi startowej na lotnisku Kraków-Balice" w wariancie północnym rygoru natychmiastowej wykonalności
2019.12.03. 19:33
Ul. Opolska: obwieszczenie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie 4 drzew
OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Krakowa o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie 4 drzew z terenu ul. Opolska 41-69 dz. nr 4/18 obr. 44 Krowodrza 
2019.11.22. 00:07
Ul. Opolska, ul. Krowoderskich Zuchów: obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie ws. wycinki drzewa
OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Krakowa o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie ws. wycinki drzewa z terenu ul. Opolska 41-69 / ul. Krowoderskich Zuchów 26 ze względu na bezprzedmiotowość
2019.11.21. 07:53
Informacja ws. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Tonie A - B"
Wydział Planowania Przestrzennego informuje, że na podstawie Uchwały Nr XXVII/614/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 października 2019 r. przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Tonie - A - B" obejmującego obszar określony na załączniku graficznym do niniejszego pisma. 
Rada i Zarząd Dzielnicy IV Prądnik Biały mogą zgłaszać postulaty i propozycje odnośnie sposobu zagospodarowania przestrzennego wyżej wymienionego obszaru w terminie do dnia 20 grudnia 2019 r. na adres Wydziału Planowania Przestrzennego. 
Równocześnie Wydział informuje, że od dnia 8 listopada do dnia 20 grudnia 2019 r. można składać na piśmie wnioski do planu na adres Wydziału. 
Szczegóły w załączniku.