PL | EN
Dzielnica IV Prądnik Biały
Środa | 20-11-2019
Ogłoszenia administracyjne
2019.06.19. 20:36
ul. Starego Dębu: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa dot. postępowania ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwcięcia pn. "Realizacja przesięwzięcia polegającego na realizacji zabudowy mieszkaniowej wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą (w tym sieci kanalizacyjnych) oraz garaży podziemnych i naziemnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu na działkach nr 1055/8, 1055/9, 1055/10, 1055/6, 120/41, 120/44, 20/4 obr. 34, jedn. ew. Krowodrza, przy ul. Starego Dębu w Krakowie w ramach inwestycji budowy zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi z zagospodarowaniem terenu: miejscami parkingowymi, infrastrukturą techniczną (budowa sieci i przyłączy), komunikacją na działkach nr 1055/8, 1055/9, 1055/10, 1055/6, 120/41, 120/44, 20/4 obr. 34, Krowodrza" 
Szczegóły w załączniku.
2019.06.19. 19:25
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. usunięcia drzew i krzewów; ul. Mackiewicza 19 i 23, ul. Pachońskiego 32b, ul. Siewna 21D
Szczegóły w załączniku. 
2019.06.19. 19:15
Konsultacje społeczne dot. formy i miejsc uczczenia pamięci żołnierzy AK
Cel konsultacji: 
zustalenie formy i miejsca uczczenia pamięci żołnierzy Armii Krajowej 
Czas trwania konsultacji:
Etap I – W okresie od 1 do 30 czerwca 2019 roku odbędą się dyżury ekspertów oraz możliwość składania opinii poprzez formularz konsultacyjny.
Etap II – W okresie od 1 lipca 2019 roku do końca sierpnia trwać będzie analiza zebranych opinii w oparciu o opinie właściwych komórek organizacyjnych Miasta i instytucji zewnętrznych dotyczące możliwości realizacji w miejscu i zaproponowanej formie upamiętnienia.
Etap III – Do połowy września w Muzeum Armii Krajowej odbędzie się otwarte spotkanie konsultacyjne dla mieszkańców.
Konsultacje społeczne trwają od 1 czerwca i potrwają do połowy września 2019 r.
Komórka merytoryczna: 
Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Szczegóły na stronie www: 
Miejskie Centrum Dialogu
2019.06.01. 07:30 autor: Dariusz
"Aktywni - Efektywni" - nabór na płatne staże