PL | EN
Dzielnica IV Prądnik Biały
Wtorek | 10-12-2019
Ogłoszenia administracyjne
2019.04.01. 14:50 autor: Dariusz
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o ponownym przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
Dot. "Budowa drogi gminnej wraz z linią tramwajową KST etap III na odcinku od ul. Doktora Twardego do pętli Górka Narodowa..."
2019.03.25. 07:40 autor: Dariusz
Nowy Regulamin Budżetu Obywatelskiego
2019.03.25. 07:30 autor: Dariusz
Program poprawy komfortu Akustycznego - MPL Balice
MPL Balice:
Szanowni Państwo,
 Uprzejmie informujemy, że Kraków Airport ogłosił nabór do nowego „Programu poprawy komfortu akustycznego mieszkańców Obszaru Ograniczonego Użytkowania dla lotniska Kraków-Balice”, w ramach którego mieszkańcy mogą skorzystać ze wsparcia przy wymianie stolarki (okiennej i drzwiowej) na nową o podwyższonej izolacyjności akustycznej. Szczegóły dotyczące programu oraz dokumentacja znajdują się na stronie lotniska: www.krakowairport.pl/ProgramOOU
Nabór wniosków potrwa do 12 kwietnia br.
 
2019.03.13. 19:16
ODWOŁANIE Spotkania ws Trasy Wolbromskiej
Szanowni Państwo,
 
Uprzejmie informujemy, że jesteśmy zmuszeni do odwołania spotkania ws. tzw. Trasy Wolbromskiej. Zgodnie z otrzymanym pismem inwestor, Zarząd Dróg Wojewódzkich, nie weźmie w nim udziału. Treść pisma przekazujemy w załączeniu. 
 
Pragniemy również przypomnieć, że Rada Dzielnicy IV Prądnik Biały przyjęła uchwałę na sesji 8 lutego 2019 r., gdzie wyraziliśmy swój sprzeciw wobec sposobu prowadzenia postępowania dotyczącego zamierzenia inwestycyjnego pn. "Budowa zachodniej obwodnicy Zielonek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 794", obejmującego odcinek od ul. Pachońskiego do północnej granicy Miasta Krakowa, z uwagi na brak przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Krakowa oraz Radą Dzielnicy IV ws. przebiegu i parametrów ww. drogi. Tym samym Rada Dzielnicy wyczerpała możliwości interwencji w przedmiotowej sprawie.