PL | EN
Dzielnica IV Prądnik Biały
Sobota | 30-05-2020
Ogłoszenia administracyjne
2019.07.09. 20:49
ul. Różyckiego: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o wszczęciu postępowania ws. wydania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
z terenu ul. Różyckiego 5,7 (przy altanie śmietnikowej Różyckiego 7) dz. nr 886/1 obr. 41 Krowodrza
2019.07.09. 20:43
ul. Szafirowa: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o wszczęciu postępowania ws. wydania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
z terenu ul. Szafirowa 8 dz. nr 1182/5 obr. 43 Krowodrza
2019.06.25. 12:13 autor: Dariusz
Sondaż ws. zmiany organizacji ruchu na ul. Ks. Siemaszki
ZAPROSZENIE
Serdecznie zapraszamy w imieniu Rady i Zarządu Dzielnicy IV Prądnik Biały mieszkańców na sondaż celem odpowiedzenia na pytanie czy realizować zadanie pn. „Zmiany organizacji ruchu na ulicy Ks. Siemaszki na odcinku od ul. Lekarskiej do ul. Jaracza”.
 
 
Spotkamy się: w dniu 30.06.2019 r o godz. 10-18 w Filii nr 18 Biblioteki Kraków w pawilonie przy ul. Ks. Siemaszki 31
 
Dominik Franczak
Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy IV
 
Jakub Kosek
Radny Miasta Krakowa
 
Dariusz Partyka
Z-ca Przewodniczącego Rady i Zarządu Dzielnicy IV
2019.06.19. 21:31
ul. Siewna: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę
dla zamierzenia inwestycyjnego pn. "Budowa zespołu budynków mieszkalno - usługowych w zabudowie wielorodzinnej z garażami podziemnymi, wewnętrznym układem komunikacyjnym, parkingami i stacjami transformatorowymi na działkach nr 238, 242/1, 242/2, 243, 244, 245, 246/1, 282, 283/2, obr. 43 Krowodrza oraz wjazdem dz. nr 245 obr. jw. przy ul. Siewnej w Krakowie
dla:
Etapu III - budynek mieszkalno - usługowy nr 4 oraz budynek mieszkalny wielorodzinny nr 5 wraz z wewnętrznymi instalacjami wewnętrznymi (co, c.w.u., wod.-kan., wentylacji mechanicznej, elektryczną), zewnętrznymi odcinkami instalacji wewnętrznych (elektrycznymi, oświetlenia i wewnętrzne linie zasilające, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej) oraz z wewnętrznym układem drogowym, zlokalizowane na działce nr 1208/2 (poprzednio 242/2, 238/5, 243, 245, 246/12, obr. 43 Krowodrza przy ul. Siewnej w Krakowie". 
Szczegóły w załączniku.