PL | EN
Dzielnica IV Prądnik Biały
Piątek | 15-11-2019
Ogłoszenia administracyjne
2015.05.27. 18:03
Spotkanie - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Azory - Park" i "Azory - rejon ulic Stachiewicza i Czerwieńskiego"
Biuro Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa zaprasza zainteresowanych mieszkańców na spotkanie w celu zapoznania się ze wstępną koncepcją miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego "Azory - Park" i "Azory - rejon ulic Stachiewicza i Czerwieńskiego". Spotkanie odbędzie się we wtorek, 2 czerwca o godz. 17 w świetlicy Szkoły Podstawowej nr 113 przy ul. Stachiewicza 33.
2015.03.20. 10:41
Spotkanie - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Tonie-Łąki
2014.09.26. 21:16
Akcja "Jesienny liść"
Od 6 października do 6 grudnia w Krakowie zostanie przeprowadzona powszechna akcja „Jesienny Liść”. Liście zostaną odebrane nieodpłatnie, w uprzednio dostarczonych właścicielom, specjalnych workach.
KOMUNIKAT MPO
2014.03.13. 21:30
Wystawka w zabudowie jednorodzinnej
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. informuje, że w ramach opłaty za odbiór odpadów komunalnych prowadzi dwa razy w roku bezpłatną akcję odbioru odpadów wielkogabarytowych w zabudowie jednorodzinnej. Dla mieszkańców Dzielnicy IV będzie się ona odbywała w następujących terminach:

21-25 kwietnia 2014 r.
25-29 sierpnia 2014 r.

Odbiór odpadów odbywa się na podstawie zgłoszenia. Należy go dokonać w ostatnim tygodniu poprzedzającym wyznaczony termin w harmonogramie. Zgłoszenie należy kierować drogą elektroniczną na adres usługi@mpo.krakow.pl lub telefonicznie pod numerem (12) 64 62 222.
Zgodnie z art. 4, pkt 1, ppkt 5 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków odpady wielkogabarytowe należy zbierać w miejscu nie utrudniającym korzystania z nieruchomości oraz terenów przyległych. Odpady powinny być gromadzone nie wcześniej niż 24 godziny przed wyznaczonym terminem.